14 nov 2013 18:08

07 jan 2015 10:04

Stal halv miljon kronor från scouter

TINGSRÄTT: Villkorlig dom och böter

Vid 27 tillfällen har en styrelseledamot fört över pengar från Skaraborgs scoutdistrikt till sitt eget konto – sammanlagt över en halv miljon kronor. Under torsdagen dömdes han av tingsrätten i Skövde till villkorlig dom och böter.

Mannen, boende på en ort i Skaraborg, hade ett förtroendeuppdrag i den ideella föreningen Skaraborgs scoutdistrikt. I slutet på augusti i år åtalades han misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren hävdade att han vid 27 tillfällen under flera års tid förde över pengar från föreningen till det egna kontot. Den sammanlagda summan är 524 525 kronor.

Skaraborgs tingsrätt i Skövde meddelade på torsdagen dom i ärendet. Domstolen påpekar att det är styrkt att han gjort sig skyldig till gärningarna, vilket han också erkänt. Han döms alltså för grov trolöshet mot huvudman. Han döms också att betala 219 500 kronor i skadestånd till scoutdistriktet.

Tingsrätten anser att det sammanlagda beloppet som han har tagit är betydande. Scoutföreningen har enligt egna uppgifter arbetat framgångsrikt för att förlusten av medel inte ska påverka verksamheten.

Gällande påföljd för mannen så anser domstolen att det inte finns några skäl att döma honom till fängelse, det sammanlagda straffvärdet understiger ett år, och menar i stället att villkorlig dom förenad med 150 dagsböter.

Domen kan överklagas senast den 5 december.

Mannen, boende på en ort i Skaraborg, hade ett förtroendeuppdrag i den ideella föreningen Skaraborgs scoutdistrikt. I slutet på augusti i år åtalades han misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren hävdade att han vid 27 tillfällen under flera års tid förde över pengar från föreningen till det egna kontot. Den sammanlagda summan är 524 525 kronor.

Skaraborgs tingsrätt i Skövde meddelade på torsdagen dom i ärendet. Domstolen påpekar att det är styrkt att han gjort sig skyldig till gärningarna, vilket han också erkänt. Han döms alltså för grov trolöshet mot huvudman. Han döms också att betala 219 500 kronor i skadestånd till scoutdistriktet.

Tingsrätten anser att det sammanlagda beloppet som han har tagit är betydande. Scoutföreningen har enligt egna uppgifter arbetat framgångsrikt för att förlusten av medel inte ska påverka verksamheten.

Gällande påföljd för mannen så anser domstolen att det inte finns några skäl att döma honom till fängelse, det sammanlagda straffvärdet understiger ett år, och menar i stället att villkorlig dom förenad med 150 dagsböter.

Domen kan överklagas senast den 5 december.