14 nov 2013 07:00

23 jan 2015 15:34

"Livet ändrades för hela familjen"

VÄRLDSDIABETESDAGEN: Hanna fick sjukdomen strax innan sin treårsdag

Thomas Andersson är ordförande i barndiabetesfondens lokalförening i Skaraborg, men han är också pappa till fyraåriga Hanna, som drabbades av sjukdomen som förändrade livet för hela familjen.

I dag är det världsdiabetesdagen, vilket innebär att man uppmärksammar sjukdomen diabetes extra mycket på flera håll. Så sent som i oktober startade barndiabetesfonden en lokalförening i Skaraborg där Thomas Andersson är ordförande. Detta efter ett forskningsprojekt vid Skaraborgs sjukhus, där han och hustrun Alicja som föräldrar till diabetesdrabbade dottern Hanna ingick tillsammans med andra föräldrar och vårdpersonal.

Thomas berättar att föräldraparen i gruppen kände ett stort behov av att få prata och utbyta erfarenheter.

– Det kände som att det äntligen var några som förstod vad det handlade om. Vi pratade om sticken, om mätningarna, om oron och om att vara uppe på nätterna. Det är en värld som man inte förstår om man inte har drabbats som familj. Det vet jag själv. Jag visste ingenting innan Hanna blev sjuk, säger Thomas.

Nattkontroller

Hanna har en pump kopplad till sig som ger henne dagliga doser av insulin, men Thomas och Alicja måste inför varje måltid ändå sticka Hanna och mäta hennes värden för att beräkna kolhydrater, och även på nätterna kontrollerar de hennes värden med tre timmars mellanrum.

Hannas låga ålder är något som försvårar möjligheterna för föräldrarna att upptäcka höga eller låga värden i tid.

– Vi ser fortfarande inga tydliga tecken på när hon har för låga eller för höga värden. Det är först när nivåerna har svängt rejält som vi märker det på henne, säger Thomas.

Sprider information

Diabetes hos barn, som i princip alltid är diabetes typ 1 har ingenting med matvanor, stress eller motion att göra som typ 2, åldersdiabetes ofta har. På Skaraborgs sjukhus finns i dag runt 230 inskrivna barn eller unga vuxna med diagnosen, och det blir hela tiden allt fler som drabbas. Sverige och Finland har högst andel drabbade i hela världen.

Under dagen finns den nybildade lokalföreningen, där både barn, föräldrar och vårdpersonal ingår, på plats vid Skaraborgs sjukhus för att sprida information och visa behandlingsinstrument till sjukdomen.

– Det finns mycket svårt med sjukdomen, men vad man också ska informera om är att det med rutiner och kunskap faktiskt går att leva ett bra och normalt liv även om man drabbats, säger Thomas.

I dag är det världsdiabetesdagen, vilket innebär att man uppmärksammar sjukdomen diabetes extra mycket på flera håll. Så sent som i oktober startade barndiabetesfonden en lokalförening i Skaraborg där Thomas Andersson är ordförande. Detta efter ett forskningsprojekt vid Skaraborgs sjukhus, där han och hustrun Alicja som föräldrar till diabetesdrabbade dottern Hanna ingick tillsammans med andra föräldrar och vårdpersonal.

Thomas berättar att föräldraparen i gruppen kände ett stort behov av att få prata och utbyta erfarenheter.

– Det kände som att det äntligen var några som förstod vad det handlade om. Vi pratade om sticken, om mätningarna, om oron och om att vara uppe på nätterna. Det är en värld som man inte förstår om man inte har drabbats som familj. Det vet jag själv. Jag visste ingenting innan Hanna blev sjuk, säger Thomas.

Nattkontroller

Hanna har en pump kopplad till sig som ger henne dagliga doser av insulin, men Thomas och Alicja måste inför varje måltid ändå sticka Hanna och mäta hennes värden för att beräkna kolhydrater, och även på nätterna kontrollerar de hennes värden med tre timmars mellanrum.

Hannas låga ålder är något som försvårar möjligheterna för föräldrarna att upptäcka höga eller låga värden i tid.

– Vi ser fortfarande inga tydliga tecken på när hon har för låga eller för höga värden. Det är först när nivåerna har svängt rejält som vi märker det på henne, säger Thomas.

Sprider information

Diabetes hos barn, som i princip alltid är diabetes typ 1 har ingenting med matvanor, stress eller motion att göra som typ 2, åldersdiabetes ofta har. På Skaraborgs sjukhus finns i dag runt 230 inskrivna barn eller unga vuxna med diagnosen, och det blir hela tiden allt fler som drabbas. Sverige och Finland har högst andel drabbade i hela världen.

Under dagen finns den nybildade lokalföreningen, där både barn, föräldrar och vårdpersonal ingår, på plats vid Skaraborgs sjukhus för att sprida information och visa behandlingsinstrument till sjukdomen.

– Det finns mycket svårt med sjukdomen, men vad man också ska informera om är att det med rutiner och kunskap faktiskt går att leva ett bra och normalt liv även om man drabbats, säger Thomas.

  • Malin Ingsten