14 nov 2013 21:17

23 jan 2015 15:34

"Vården är inne i en brytningstid"

Framtiden stod i fokus under sjuksköterskeföreningens konferens i Skövde.
– Vården är inne i en brytningstid, säger ordföranden Ania Willman från Malmö.

Svensk sjuksköterskeförening är kårens professionella organisation. Forskning, utveckling och utbildning står högt upp på agendan.

Konferensen i Skövde, som lockade 640 deltagare, gav enligt Ania Willman flera svar på hur det kan bli i framtiden. Inte minst att teamarbetet kring patienten kommer att utvecklas ännu mer. Då gäller att utbildningen anpassas efter behoven och utvecklingen.

– Patienten är en partner som ställer krav på sin vård, vi arbetar med en helt ny teknik, både medicinsk och med information, och det händer mycket. När vi jobbar gemensamt över professionerna är det viktigt att även studenterna från olika yrkeskategorier samarbetar, säger Willman.

Skövdeföreläsare

Flera förläsare deltog under tvådagarskonferensen. Fredrika Sundberg och Ulrika Parker berättade om handledarmodellen vid intensivvårdsavdelningen på Skas i Skövde. I korthet går den ut på att studenten följer patienten i en speciell modul i stället för en handledare. Modellen på praktiserats sedan 2010 och har gjort, enligt de två sjuksköterskorna, praktiken med jämlik och studenterna mer självständiga.

– Varje student träffar sin bashandledare en gång i veckan, sedan handleds den av den handledare som är i tjänst. Studenten skriver dagbok och samma handledningsmall används för samtliga, säger Ulrika Parker.

15 studenter

Varje år har Iva i Skövde 15 studenter, både de som går grundutbildningen och de som genomgår en specialistutbildning. I snitt finns det två till fem studenter på avdelningen.

De båda sjuksköterskorna fick flera frågor efter sin föreläsning.

De två var nöjda med konferensen.

– Det ger väldigt mycket att vara med. Vi får tips och idéer om hur vi ska göra, säger Fredrika Sundberg.

Ania Willman:

– Det finns flera olika handledarmodeller, men vad och hur vi ska lära våra studenter är oerhört viktigt. De som utbildas i dag ska ju jobba i 40 år.

Svensk sjuksköterskeförening är kårens professionella organisation. Forskning, utveckling och utbildning står högt upp på agendan.

Konferensen i Skövde, som lockade 640 deltagare, gav enligt Ania Willman flera svar på hur det kan bli i framtiden. Inte minst att teamarbetet kring patienten kommer att utvecklas ännu mer. Då gäller att utbildningen anpassas efter behoven och utvecklingen.

– Patienten är en partner som ställer krav på sin vård, vi arbetar med en helt ny teknik, både medicinsk och med information, och det händer mycket. När vi jobbar gemensamt över professionerna är det viktigt att även studenterna från olika yrkeskategorier samarbetar, säger Willman.

Skövdeföreläsare

Flera förläsare deltog under tvådagarskonferensen. Fredrika Sundberg och Ulrika Parker berättade om handledarmodellen vid intensivvårdsavdelningen på Skas i Skövde. I korthet går den ut på att studenten följer patienten i en speciell modul i stället för en handledare. Modellen på praktiserats sedan 2010 och har gjort, enligt de två sjuksköterskorna, praktiken med jämlik och studenterna mer självständiga.

– Varje student träffar sin bashandledare en gång i veckan, sedan handleds den av den handledare som är i tjänst. Studenten skriver dagbok och samma handledningsmall används för samtliga, säger Ulrika Parker.

15 studenter

Varje år har Iva i Skövde 15 studenter, både de som går grundutbildningen och de som genomgår en specialistutbildning. I snitt finns det två till fem studenter på avdelningen.

De båda sjuksköterskorna fick flera frågor efter sin föreläsning.

De två var nöjda med konferensen.

– Det ger väldigt mycket att vara med. Vi får tips och idéer om hur vi ska göra, säger Fredrika Sundberg.

Ania Willman:

– Det finns flera olika handledarmodeller, men vad och hur vi ska lära våra studenter är oerhört viktigt. De som utbildas i dag ska ju jobba i 40 år.

  • Alf Ehn