15 nov 2013 16:35

07 jan 2015 10:04

Satte eld på livs levande kräftor

Skräp och kräftor eldades upp i en grusgrop utanför Skövde. Några kräftor tog sig ur elden och kröp iväg en bit innan de dog.

Efter ett klagomål om eldning av avfall i en grusgrop i början av juni tog Mös, Miljösamverkan östra Skaraborg, kontakt med fastighetersägaren. Han medgav att han eldat ris, papper och en del virke och upplystes om att detta inte är tillåtet.

Fastighetsägaren menade att det visste han inte om, men nu skulle det inte ske fler gånger.

Den 22 augusti tog sig två inspektörer från Mös ut till grusgropen. Där låg taktegel, ris och större stockar och i en askhög fanns glasflaskor, plåtburkar, dörrhandtag och gångjärn bland annat. ”I gropen fanns också en större mängd döda okokta kräftor.” skriver inspektörerna i sin rapport. Det syntes att de inte hade dött på en gång, några hade krupit iväg en bit.

Någon lagstiftning som reglerar djurplågeri när det gäller kräftor har inte inspektören hittat.

Fastighetsägaren får besked om vilka åtgärder han måste ta och också betala en avgift för handläggningen av ärendet. Han tycker dock att avgiften är väldigt hög.

Mös har ännu inte beslutat hur man kommer att gå vidare med ärendet.

Efter ett klagomål om eldning av avfall i en grusgrop i början av juni tog Mös, Miljösamverkan östra Skaraborg, kontakt med fastighetersägaren. Han medgav att han eldat ris, papper och en del virke och upplystes om att detta inte är tillåtet.

Fastighetsägaren menade att det visste han inte om, men nu skulle det inte ske fler gånger.

Den 22 augusti tog sig två inspektörer från Mös ut till grusgropen. Där låg taktegel, ris och större stockar och i en askhög fanns glasflaskor, plåtburkar, dörrhandtag och gångjärn bland annat. ”I gropen fanns också en större mängd döda okokta kräftor.” skriver inspektörerna i sin rapport. Det syntes att de inte hade dött på en gång, några hade krupit iväg en bit.

Någon lagstiftning som reglerar djurplågeri när det gäller kräftor har inte inspektören hittat.

Fastighetsägaren får besked om vilka åtgärder han måste ta och också betala en avgift för handläggningen av ärendet. Han tycker dock att avgiften är väldigt hög.

Mös har ännu inte beslutat hur man kommer att gå vidare med ärendet.

  • Kerstin Uppström