16 nov 2013 11:05

07 jan 2015 10:04

Utskrivning av antibiotika minskade

I tolv av femton kommuner i Skaraborg har det skrivits ut färre antibiotikarecept jämfört med förra året.

Primärvården jobbar aktivt med att använda antibiotika på rätt sätt. Bland annat har kontaktläkare för projektet Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, utbildats och det numera en sådan på varje vårdcentral.

Alla kommuner i Västra Götaland utom fem har minskat sin antibiotikaförskrivning. I Skaraborg har förskrivningen ökat i Karlsborg och Tibro, medan den är oförändrad i Mariestad. I de övriga kommunerna har den minskat. Tio av kommunerna ligger under snittet för Västra Götaland, som ligger på drygt 350 recept för 1 000 invånare. I regionen är nedgången elva procent. Snittet i hela landet ligger på 350 recept. Förra året handlade det om 380 recept.

Minst och mest

Grästorp, Lidköping och Skövde tillhör de kommuner där invånarna har hämtat ut minst antal antibiotikarecept. Karlsborg och Mariestad hör till de kommuner där det hämtats ut mest.

Skillnaderna mellan kommunerna går inte att förklara med olika sjuklighet. Antibiotika är ofta en livsviktig medicin och för att bevara dess effekt ska den inte användas i onödan.

– Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare resistensutveckling hos bakterierna. Till slut kan vi inte ens behandla patienter med bakteriella infektioner såsom blodförgiftning och svårare lunginflammation, förklarar Peter Nolskog, ordförande Strama Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Primärvården jobbar aktivt med att använda antibiotika på rätt sätt. Bland annat har kontaktläkare för projektet Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, utbildats och det numera en sådan på varje vårdcentral.

Alla kommuner i Västra Götaland utom fem har minskat sin antibiotikaförskrivning. I Skaraborg har förskrivningen ökat i Karlsborg och Tibro, medan den är oförändrad i Mariestad. I de övriga kommunerna har den minskat. Tio av kommunerna ligger under snittet för Västra Götaland, som ligger på drygt 350 recept för 1 000 invånare. I regionen är nedgången elva procent. Snittet i hela landet ligger på 350 recept. Förra året handlade det om 380 recept.

Minst och mest

Grästorp, Lidköping och Skövde tillhör de kommuner där invånarna har hämtat ut minst antal antibiotikarecept. Karlsborg och Mariestad hör till de kommuner där det hämtats ut mest.

Skillnaderna mellan kommunerna går inte att förklara med olika sjuklighet. Antibiotika är ofta en livsviktig medicin och för att bevara dess effekt ska den inte användas i onödan.

– Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare resistensutveckling hos bakterierna. Till slut kan vi inte ens behandla patienter med bakteriella infektioner såsom blodförgiftning och svårare lunginflammation, förklarar Peter Nolskog, ordförande Strama Skaraborg, i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn