16 nov 2013 09:00

23 jan 2015 15:34

Slåss för dopningsfritt Skaraborg

Alla kommuner i Skaraborg och alla träningsanläggningar i området går samman.
Med ett gemensamt avtal ska man kämpa för visionen om ett ”dopningsfritt Skaraborg”.
– Ett unikt samarbete, säger Bengt Nilsson som startade projektet.

Sedan ett antal år samverkar man i ett flertal Skaraborgska kommuner mot missbruk av dopningspreparat. Nu utökas samarbete då samtliga femton kommuner går samman i målet ”Dopningsfritt Skaraborg”.

Men det är inte bara kommunerna som deltar. Bland annat samarbetar man med träningsanläggningar, föreningsliv och polis. Dessutom har man en läkare, Sara Ljungdahl på Oden vårdcentral i Falköping, som är direkt knuten till verksamheten.

– Det är ett unikt samarbete som inte finns någon annanstans i Sverige. Att vi dessutom har en läkare är också väldigt unikt, säger Bengt Nilsson som är drogförebyggande samordnare i Falköpings kommun och startade projektet där 2008.

I och med det nya avtalet som man tagit fram får träningsanläggningarna mandat att testa sina medlemmar. Om dessa sedan lämnar ett positivt prov eller vägrar lämna ett prov överhuvudtaget stängs de av i två år.

– Hittills har vi inte haft någon som testats positivt men flera har stängts av eftersom de inte lämnat prov, berättar Bengt Nilsson.

Är det realistiskt att nå visionen om ett dopningsfritt Skaraborg?

– Nej, det är det ju inte. Det är inte bara elitidrottare som håller på med dopning utan många unga killar. Och många av dem tränar inte på gym som är öppna för allmänheten. Men det viktiga är att vi får ett verktyg för att kunna jobba mot problemet, säger Peter Lundell på Energi hälsostudio.

– Det handlar om ett förebyggande arbete. Vi vill inte att unga killar ska börja med det här och kan vi visa att det får konsekvenser kan vi få en preventiv effekt, säger Bengt Nilsson.

I går lanserades också Dopningsfritt Skaraborgs hemsida där man kommer kunna se alla samverkanspartners och läsa mer om projektet.

Sedan ett antal år samverkar man i ett flertal Skaraborgska kommuner mot missbruk av dopningspreparat. Nu utökas samarbete då samtliga femton kommuner går samman i målet ”Dopningsfritt Skaraborg”.

Men det är inte bara kommunerna som deltar. Bland annat samarbetar man med träningsanläggningar, föreningsliv och polis. Dessutom har man en läkare, Sara Ljungdahl på Oden vårdcentral i Falköping, som är direkt knuten till verksamheten.

– Det är ett unikt samarbete som inte finns någon annanstans i Sverige. Att vi dessutom har en läkare är också väldigt unikt, säger Bengt Nilsson som är drogförebyggande samordnare i Falköpings kommun och startade projektet där 2008.

I och med det nya avtalet som man tagit fram får träningsanläggningarna mandat att testa sina medlemmar. Om dessa sedan lämnar ett positivt prov eller vägrar lämna ett prov överhuvudtaget stängs de av i två år.

– Hittills har vi inte haft någon som testats positivt men flera har stängts av eftersom de inte lämnat prov, berättar Bengt Nilsson.

Är det realistiskt att nå visionen om ett dopningsfritt Skaraborg?

– Nej, det är det ju inte. Det är inte bara elitidrottare som håller på med dopning utan många unga killar. Och många av dem tränar inte på gym som är öppna för allmänheten. Men det viktiga är att vi får ett verktyg för att kunna jobba mot problemet, säger Peter Lundell på Energi hälsostudio.

– Det handlar om ett förebyggande arbete. Vi vill inte att unga killar ska börja med det här och kan vi visa att det får konsekvenser kan vi få en preventiv effekt, säger Bengt Nilsson.

I går lanserades också Dopningsfritt Skaraborgs hemsida där man kommer kunna se alla samverkanspartners och läsa mer om projektet.