16 nov 2013 05:00

23 jan 2015 15:34

Slut på p-platskaos

Nu ska det vara slut med kaos på parkeringen Arena västra – inga mer instängda bilar och inga problem för fordonen som ska in och tömma återvinningscontainrarna.

Många tycker att det finns för få p-platser i Skövde. Därför används också den delen av grusparkeringen på Arena västra som ligger närmast Vadsbovägen.

– När parkeringstrycket har ökat i centrala Skövde har folk under de senaste åren börjat att använda även denna delen av gratisparkeringen på Arena västra, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Men eftersom parkeringsytan inte alls varit organiserad har det blivit lite av ”vilda västern” där emellanåt.

– Det är inte helt ovanligt att bilar av blivit instängda. Om det har stått bilar i två rader, har det sedan kommit folk och ställt sig i en tredje rad och bilar har därmed blivit fast. Det är det ena problemet.

Det andra gäller lastbilarna som kommer för att tömma återvinningscontainrarna som står på parkeringen, vid sluttningen mot Norra Bergvägen.

– Det har ibland varit så stökigt att de inte kommer fram.

Därför har kommunen nu tagit tag i kaoset. Med betongbalkar har man organiserat parkeringen så att det tydligt framgår var och hur man ska parkera – det finns plats för minst 120 bilar. Vid återvinningscontainrarna har man också förtydligat att parkeringsförbud råder. En klar förbättring alltså. Kan det till och med bli asfalt?

– Nej, det finns det inga planer för.

Många tycker att det finns för få p-platser i Skövde. Därför används också den delen av grusparkeringen på Arena västra som ligger närmast Vadsbovägen.

– När parkeringstrycket har ökat i centrala Skövde har folk under de senaste åren börjat att använda även denna delen av gratisparkeringen på Arena västra, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Men eftersom parkeringsytan inte alls varit organiserad har det blivit lite av ”vilda västern” där emellanåt.

– Det är inte helt ovanligt att bilar av blivit instängda. Om det har stått bilar i två rader, har det sedan kommit folk och ställt sig i en tredje rad och bilar har därmed blivit fast. Det är det ena problemet.

Det andra gäller lastbilarna som kommer för att tömma återvinningscontainrarna som står på parkeringen, vid sluttningen mot Norra Bergvägen.

– Det har ibland varit så stökigt att de inte kommer fram.

Därför har kommunen nu tagit tag i kaoset. Med betongbalkar har man organiserat parkeringen så att det tydligt framgår var och hur man ska parkera – det finns plats för minst 120 bilar. Vid återvinningscontainrarna har man också förtydligat att parkeringsförbud råder. En klar förbättring alltså. Kan det till och med bli asfalt?

– Nej, det finns det inga planer för.