18 nov 2013 05:00

23 jan 2015 15:34

"Det är många spännande berättelser"

Silta är finska och betyder Bro på svenska. Det är också titeln på en ny bok om Sverigefinländarna i Skövde.
– Det är många spännande berättelser, säger Anneli Heikka.

I Skövde finns många Sverigefinländare och Svenska kyrkan har haft verksamhet på finska i 44 år.

– Vi hade en estetisk grupp i församlingen som leddes av Saara Kettunen. Gruppen började skriva dikter, noveller och texter, säger Outi Syrjätie, församlingspedagog för finskspråkiga i S:t Markus kyrka i Lunden.

Det var då Anneli Heikka fick en idé att de kunde göra en bok.

– Utan Saara och Outi hade det inte blivit någon bok, det är de som är hjärnan. Jag hade bara idén, säger Anneli.

20-tal livsöden

I boken som är på finska går det bland annat att läsa om ett 20-tal livsöden. Berättelserna handlar om varför de kom till Sverige, vad som hände sedan och hur de kom i kontakt med församlingen i Skövde.

– Överlevnadshistorier. Man kan inte förstå hur de klarade av det. Det är spännande berättelser, säger Anneli.

– Och intressant att läsa, säger Outi.

– Det finns en önskan att boken ska ges ut på svenska också, säger Anneli.

Titeln på boken är Silta som betyder Bro på svenska.

– Bron mellan Finland och Sverige. Bron mellan finländare och svenskar. Bron mellan himmel och jord, säger Outi.

Tänkte stanna ett halvår

Anneli medverkar i boken med sin egen historia men hon har också intervjuat andra.

– Min bror var i Skövde. Jag hade sagt att jag aldrig skulle flytta till Sverige. Men plötsligt: Om vi bara stannar ett halvår?

Det var 1972, hon var 25 år och fick jobb på Volvo. 41 år senare är hon fortfarande kvar i Skövde.

– Jag hade tänkt söka upp någon kyrka när jag kom hit, men visste inte vilken.

Men så fick hon besök hemma av en ungdomsgrupp och är nu förtroendevald för Svenska kyrkan och ordförande i Finska arbetsgruppen.

Boken finansieras med medel från Svenska kyrkan och Förvaltningsområdet för finska språket i Skövde kommun. Boken är tryckt i tusen exemplar i Finland, där också 500 exemplar finns kvar. Behållningen går till Finska missionen i utlandet.

I Skövde finns många Sverigefinländare och Svenska kyrkan har haft verksamhet på finska i 44 år.

– Vi hade en estetisk grupp i församlingen som leddes av Saara Kettunen. Gruppen började skriva dikter, noveller och texter, säger Outi Syrjätie, församlingspedagog för finskspråkiga i S:t Markus kyrka i Lunden.

Det var då Anneli Heikka fick en idé att de kunde göra en bok.

– Utan Saara och Outi hade det inte blivit någon bok, det är de som är hjärnan. Jag hade bara idén, säger Anneli.

20-tal livsöden

I boken som är på finska går det bland annat att läsa om ett 20-tal livsöden. Berättelserna handlar om varför de kom till Sverige, vad som hände sedan och hur de kom i kontakt med församlingen i Skövde.

– Överlevnadshistorier. Man kan inte förstå hur de klarade av det. Det är spännande berättelser, säger Anneli.

– Och intressant att läsa, säger Outi.

– Det finns en önskan att boken ska ges ut på svenska också, säger Anneli.

Titeln på boken är Silta som betyder Bro på svenska.

– Bron mellan Finland och Sverige. Bron mellan finländare och svenskar. Bron mellan himmel och jord, säger Outi.

Tänkte stanna ett halvår

Anneli medverkar i boken med sin egen historia men hon har också intervjuat andra.

– Min bror var i Skövde. Jag hade sagt att jag aldrig skulle flytta till Sverige. Men plötsligt: Om vi bara stannar ett halvår?

Det var 1972, hon var 25 år och fick jobb på Volvo. 41 år senare är hon fortfarande kvar i Skövde.

– Jag hade tänkt söka upp någon kyrka när jag kom hit, men visste inte vilken.

Men så fick hon besök hemma av en ungdomsgrupp och är nu förtroendevald för Svenska kyrkan och ordförande i Finska arbetsgruppen.

Boken finansieras med medel från Svenska kyrkan och Förvaltningsområdet för finska språket i Skövde kommun. Boken är tryckt i tusen exemplar i Finland, där också 500 exemplar finns kvar. Behållningen går till Finska missionen i utlandet.