18 nov 2013 08:00

23 jan 2015 15:34

Moment 22 för Tommy Wiemerö

Tommy Wiemerö får inte behålla sin elrullstol för att han inte kan köra den själv. Men det galghumoristiska i den sorgliga historien är att han aldrig gjort det – den är inte konstruerad på det viset.

Det var många fakta som försvann i den uppjagade stämningen som följde efter att Tommy Wiemerö fått beskedet att hans elrullstol ska tas ifrån honom. Den elrullstol som han haft i över tio år.

– Han har aldrig kört den själv eftersom den inte är konstruerad på det viset, säger Christer Winge, svåger till Tommy Wiemerö.

Tommy Wiemerö har alltså en elrullstol som måste köras av en personlig assistent. Alla reglage sitter baktill på elrullstolen.

Därför är det än mer märkligt när man läser de fem punkter som måste vara uppfyllda för att en elrullstol ska beviljas, skickade av kostnadsansvarig tjänsteman i mejl till SLA.

1) att det inte finns några medicinska hinder för brukaren att själv framföra elrullstol i trafik (se ovan)

2) kontinuerligt behov av elrullstol (odiskutabelt)

3) personen ska själv kunna köra elrullstolen (se ovan)

4) gångförmågan ska vara kraftigt nedsatt (den finns inte alls)

5) elrullstolen ska påtagligt öka individens möjligheter till självständigt i dagliga livets aktiveteter (den är en förutsättning).

Tommy Wiemerö, bad Christer Winge att skriva och berätta dessa fakta för ansvarig tjänsteman, vilket skedde i mejl i torsdags. Något svar har han ännu inte fått.

Det var många fakta som försvann i den uppjagade stämningen som följde efter att Tommy Wiemerö fått beskedet att hans elrullstol ska tas ifrån honom. Den elrullstol som han haft i över tio år.

– Han har aldrig kört den själv eftersom den inte är konstruerad på det viset, säger Christer Winge, svåger till Tommy Wiemerö.

Tommy Wiemerö har alltså en elrullstol som måste köras av en personlig assistent. Alla reglage sitter baktill på elrullstolen.

Därför är det än mer märkligt när man läser de fem punkter som måste vara uppfyllda för att en elrullstol ska beviljas, skickade av kostnadsansvarig tjänsteman i mejl till SLA.

1) att det inte finns några medicinska hinder för brukaren att själv framföra elrullstol i trafik (se ovan)

2) kontinuerligt behov av elrullstol (odiskutabelt)

3) personen ska själv kunna köra elrullstolen (se ovan)

4) gångförmågan ska vara kraftigt nedsatt (den finns inte alls)

5) elrullstolen ska påtagligt öka individens möjligheter till självständigt i dagliga livets aktiveteter (den är en förutsättning).

Tommy Wiemerö, bad Christer Winge att skriva och berätta dessa fakta för ansvarig tjänsteman, vilket skedde i mejl i torsdags. Något svar har han ännu inte fått.

  • Kerstin Uppström