18 nov 2013 08:00

23 jan 2015 15:25

Ny hjälpmedelshandbok på gång

Om allt går som det är tänkt ska en ny uppdaterad version av ”Hjälpmedelshandboken” kunna presenteras i september nästa år.

Planeringsledarna i Västra Götaland Lena Karlsson och Anci Loft arbetar med att uppdatera ”Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel” på uppdrag av SRO, Samrådsorganet.

– Vi är ju mitt uppe i processen. Vilka förändringar som kommer att föreslås vet vi i dag inte, säger Lena Karlsson.

Det konkreta uppdraget innehåller olika punkter.

– Man ska bland annat se över riktlinjerna, uppdatera och modernisera regelverket och uppdatera produktanvisningarna.

– Det finnns också ett uppdrag att se över eventuella egenavgifter. Västra Götaland har väldigt lite egenavgifter i dag jämfört med andra delar av Sverige. Det är inte säkert att man vill ha mer egenavgifter men det ligger i uppdraget för arbetet.

Man ska också tillvarata den erfarenhet man redan har och man trycker på att regelverket ska vara synligt och lättillgängligt. I uppdraget står ocks att hjälpmedelsanvändarnas delaktighet i förskrivningsprocessen ska tydliggöras.

Tanken är att handboken ska ut på remiss i början av nästa år och målet är att den ska börja gälla från den 1 september nästa år.

Hanteringen av handboken sköts av en beredningsgrupp där representanter från regionens olika förvaltningar och kommunalförbunden ingår.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har också ett uppdrag som heter ”Hitta och jämför hjälpmedel” berättar Lena Karlsson.

– Det ska ge brukaren en ny möjlighet att kunna gå in och se vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara. Den ska vara klar i juli nästa år.

Planeringsledarna i Västra Götaland Lena Karlsson och Anci Loft arbetar med att uppdatera ”Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel” på uppdrag av SRO, Samrådsorganet.

– Vi är ju mitt uppe i processen. Vilka förändringar som kommer att föreslås vet vi i dag inte, säger Lena Karlsson.

Det konkreta uppdraget innehåller olika punkter.

– Man ska bland annat se över riktlinjerna, uppdatera och modernisera regelverket och uppdatera produktanvisningarna.

– Det finnns också ett uppdrag att se över eventuella egenavgifter. Västra Götaland har väldigt lite egenavgifter i dag jämfört med andra delar av Sverige. Det är inte säkert att man vill ha mer egenavgifter men det ligger i uppdraget för arbetet.

Man ska också tillvarata den erfarenhet man redan har och man trycker på att regelverket ska vara synligt och lättillgängligt. I uppdraget står ocks att hjälpmedelsanvändarnas delaktighet i förskrivningsprocessen ska tydliggöras.

Tanken är att handboken ska ut på remiss i början av nästa år och målet är att den ska börja gälla från den 1 september nästa år.

Hanteringen av handboken sköts av en beredningsgrupp där representanter från regionens olika förvaltningar och kommunalförbunden ingår.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har också ett uppdrag som heter ”Hitta och jämför hjälpmedel” berättar Lena Karlsson.

– Det ska ge brukaren en ny möjlighet att kunna gå in och se vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara. Den ska vara klar i juli nästa år.

  • Kerstin Uppström