18 nov 2013 15:59

23 jan 2015 15:34

Pensionärer dubbas

Förebyggande arbete

Inför vintern ska 300 broddar delas ut till Skövdes pensionärer.
– Detta är ett test som sedan ska utvärderas, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Kommunala pensionärsrådet.

Önskemålet om broddar till de äldre kommer från pensionärsföreningarna själva. Det har länge diskuterats och en liknande utdelning görs redan på flera andra ställen i regionen.

I ett möte med kommunen förra året tog de upp förslaget, det ledde till att föreningarna nu har fått 300 paket att dela ut.

– Vi ska se hur det välkomnas och eventuellt ökar vi antalet till nästa år, säger Ulla-Britt Hagström.

Oklar fördelning

Vilka som ska få broddarna bestämmer pensionärsföreningarna själva.

– Vi var väldigt förvånade när vi fick beskedet, säger Marianne Karlsson från Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF.

Föreningen har 893 medlemmar och fick under måndagen ta emot 33 par broddar. Beskedet om utdelningen kom förra veckan och därför vet de fortfarande inte hur de ska fördelas. SKPF är mycket tacksamma och vet att broddarna kommer till användning.

Kostar 20 000 kronor

Det är Folkhälsorådet som står för den största delen av finansieringen, de har bidragit med 15 000 kronor till projektet. Skövdes Lokala Trafiksäkerhetsgrupp, LOTS, står för det resterande beloppet på 5 000 kronor.

På vintern är det lätt att halka, är man dessutom äldre kan följderna bli katastrofala. Halkolyckor är vanligt förekommande.

– Många äldre är rädda för att gå ut på vintern. De äldres säkerhet och trygghet är viktig, säger Marianne Karlsson.

Önskemålet om broddar till de äldre kommer från pensionärsföreningarna själva. Det har länge diskuterats och en liknande utdelning görs redan på flera andra ställen i regionen.

I ett möte med kommunen förra året tog de upp förslaget, det ledde till att föreningarna nu har fått 300 paket att dela ut.

– Vi ska se hur det välkomnas och eventuellt ökar vi antalet till nästa år, säger Ulla-Britt Hagström.

Oklar fördelning

Vilka som ska få broddarna bestämmer pensionärsföreningarna själva.

– Vi var väldigt förvånade när vi fick beskedet, säger Marianne Karlsson från Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF.

Föreningen har 893 medlemmar och fick under måndagen ta emot 33 par broddar. Beskedet om utdelningen kom förra veckan och därför vet de fortfarande inte hur de ska fördelas. SKPF är mycket tacksamma och vet att broddarna kommer till användning.

Kostar 20 000 kronor

Det är Folkhälsorådet som står för den största delen av finansieringen, de har bidragit med 15 000 kronor till projektet. Skövdes Lokala Trafiksäkerhetsgrupp, LOTS, står för det resterande beloppet på 5 000 kronor.

På vintern är det lätt att halka, är man dessutom äldre kan följderna bli katastrofala. Halkolyckor är vanligt förekommande.

– Många äldre är rädda för att gå ut på vintern. De äldres säkerhet och trygghet är viktig, säger Marianne Karlsson.