18 nov 2013 14:29

23 jan 2015 15:25

Skövdemejeri läggs ner – definitiva beslutet fattat

Arlas styrelse har fattat det formella beslutet

Arlas mejeri i Skövde läggs ner och 90 anställda blir utan jobb – under måndagen kom det definitiva beslutet från Arlas styrelse.
– Vi förstod att det skulle bli enligt förslaget, säger Emelie Leijon, Unionen.

I oktober kom beskedet som inte bara chockade de 90 anställda vid Arlas mejeri i Skövde utan även ledande personer i kommunen som trott på en expansion på orten. Det mycket framgångsrika Skövdemejeriet skulle läggas ner i slutet av 2015 och kesotillverkningen skulle i stället ske i det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skulle skapa Europas största cottage cheese-anläggning.

Oktoberbeskedet var detaljerat och innehöll all fakta om Arlas planer – men det var fortfarande bara ett så kallat inriktningsbeslut.

Det definitiva beslutet om strukturpaketet skulle fattas senare. Fackliga förhandlingar på övergripande Sverigenivå har nu genomförts, liksom en fördjupad dialog med lokala intressenter.

Och under måndagen kom det definitiva och formella beslutet från Arlas styrelse. Det innehöll inga överraskningar eller något nytt i sak. Det innebär att Skövdemejeriet läggs ner fjärde kvartalet 2015. Det innebär också att mejeriet i Göteborg lägger ner under tredje kvartalet 2014.

– När inriktningsbeslutet kom förstod vi nog alla att det också skulle bli så, vi trodde inte på några förändringar av strukturpaketet, säger Emelie Leijon, företrädare på Arla i Skövde för den fackliga organisationen Unionen.

– Nu ska det bli lokala konsekvensförhandlingar.

De anställda i Skövde som förlorar jobben ges ingen förtur till tjänsterna i Falkenberg.

– Vi får söka som alla andra, men givetvis har vi en kompetens och kunskap. Sedan är det ju också en fråga om man vill och kan flytta till Falkenberg.

Vad som händer med själva byggnaden där mejeriet i Skövde har sin produktion är fortfarande oklart. Men Arla kommer nu att börja processen med att sälja fastigheten genom att kartlägga intresset.

I oktober kom beskedet som inte bara chockade de 90 anställda vid Arlas mejeri i Skövde utan även ledande personer i kommunen som trott på en expansion på orten. Det mycket framgångsrika Skövdemejeriet skulle läggas ner i slutet av 2015 och kesotillverkningen skulle i stället ske i det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skulle skapa Europas största cottage cheese-anläggning.

Oktoberbeskedet var detaljerat och innehöll all fakta om Arlas planer – men det var fortfarande bara ett så kallat inriktningsbeslut.

Det definitiva beslutet om strukturpaketet skulle fattas senare. Fackliga förhandlingar på övergripande Sverigenivå har nu genomförts, liksom en fördjupad dialog med lokala intressenter.

Och under måndagen kom det definitiva och formella beslutet från Arlas styrelse. Det innehöll inga överraskningar eller något nytt i sak. Det innebär att Skövdemejeriet läggs ner fjärde kvartalet 2015. Det innebär också att mejeriet i Göteborg lägger ner under tredje kvartalet 2014.

– När inriktningsbeslutet kom förstod vi nog alla att det också skulle bli så, vi trodde inte på några förändringar av strukturpaketet, säger Emelie Leijon, företrädare på Arla i Skövde för den fackliga organisationen Unionen.

– Nu ska det bli lokala konsekvensförhandlingar.

De anställda i Skövde som förlorar jobben ges ingen förtur till tjänsterna i Falkenberg.

– Vi får söka som alla andra, men givetvis har vi en kompetens och kunskap. Sedan är det ju också en fråga om man vill och kan flytta till Falkenberg.

Vad som händer med själva byggnaden där mejeriet i Skövde har sin produktion är fortfarande oklart. Men Arla kommer nu att börja processen med att sälja fastigheten genom att kartlägga intresset.