20 nov 2013 16:27

23 jan 2015 15:34

160 miljoner frigörs till investeringar

Bolagiseringen av Skövde elnät

En bolagisering av Skövde elnät skulle frigöra 160 miljoner kronor till framtida kommunala investeringar.
Men bolagiseringen skulle också innebära kostnadsökningar för kunderna.

Ett enigt ksau beslutade under onsdagen att jobba vidare mot en bolagisering av Skövde elnät. Marknadsvärdet är fastställt till 349,5 miljoner kronor och en bolagisering skulle frigöra 160 miljoner kronor för Skövde.

– Till framtida investeringar, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M), som inte vill peka ut någon särskild satsning.

Lånar 204 miljoner

Beslut om en bolagisering kommer att tas i kommunfullmäktig i december. Förslaget är att kommunen går in med 146 miljoner kronor i aktiekapital i det nya bolaget, kallat Skövdenät AB, som lånar upp återstående 204 miljoner för att köpa loss verksamheten från kommunen.

Syftet med bolagiseringen är först och främst att frigöra framtida investeringsmedel men fördelar som förenklade kommunsamarbeten och möjlighet till årlig avkastning nämns också.

Skövdes elnätavgifter är – och har länge varit – bland de billigaste i landet. I dag kostar en kilowattimme (kWh) 42,5 öre – enligt Nils Holgerssonrapporten som presenterades förra veckan är snittet 67,2 öre per kWh – men en ökning är att vänta.

– Staden växer, elnätet växer ... Det går inte att säga att ökningar inte skulle bli av utan en bolagisering, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Ambition

Med investeringar och en justerad taxa skulle priset per kWh kunna höjas med tio öre. För en småhusägare som förbrukar 20 000 kWh per år innebär det ungefär 900 kronor mer i årlig kostnad – från 3 468 till 4 335 kronor.

För en lägenhetsinnehavare motsvarar ökningen ungefär 150 kronor per år.

– Även efter bolagiseringen kommer vi ha bland de lägsta taxorna i Sverige. Ambitionen är att jobba aktivt för att ha låga taxor, säger Katarina Jonsson.

Skövdenät AB – vars soliditet beräknas bli 40 procent – blir ett dotterbolag till Skövde stadshus AB.

Ett enigt ksau beslutade under onsdagen att jobba vidare mot en bolagisering av Skövde elnät. Marknadsvärdet är fastställt till 349,5 miljoner kronor och en bolagisering skulle frigöra 160 miljoner kronor för Skövde.

– Till framtida investeringar, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M), som inte vill peka ut någon särskild satsning.

Lånar 204 miljoner

Beslut om en bolagisering kommer att tas i kommunfullmäktig i december. Förslaget är att kommunen går in med 146 miljoner kronor i aktiekapital i det nya bolaget, kallat Skövdenät AB, som lånar upp återstående 204 miljoner för att köpa loss verksamheten från kommunen.

Syftet med bolagiseringen är först och främst att frigöra framtida investeringsmedel men fördelar som förenklade kommunsamarbeten och möjlighet till årlig avkastning nämns också.

Skövdes elnätavgifter är – och har länge varit – bland de billigaste i landet. I dag kostar en kilowattimme (kWh) 42,5 öre – enligt Nils Holgerssonrapporten som presenterades förra veckan är snittet 67,2 öre per kWh – men en ökning är att vänta.

– Staden växer, elnätet växer ... Det går inte att säga att ökningar inte skulle bli av utan en bolagisering, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Ambition

Med investeringar och en justerad taxa skulle priset per kWh kunna höjas med tio öre. För en småhusägare som förbrukar 20 000 kWh per år innebär det ungefär 900 kronor mer i årlig kostnad – från 3 468 till 4 335 kronor.

För en lägenhetsinnehavare motsvarar ökningen ungefär 150 kronor per år.

– Även efter bolagiseringen kommer vi ha bland de lägsta taxorna i Sverige. Ambitionen är att jobba aktivt för att ha låga taxor, säger Katarina Jonsson.

Skövdenät AB – vars soliditet beräknas bli 40 procent – blir ett dotterbolag till Skövde stadshus AB.

  • Carl Johan Hjerpe