20 nov 2013 13:33

23 jan 2015 15:25

Korvhandlare överklagar till HD

Det blev en ny förlust i hovrätten för korvhandlaren Mikael Andersson från Skövde som stämt Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter.

Mikael Andersson, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år. Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Fastställer tingsrättens dom

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

I oktober i fjol dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel. Andersson överklagade till hovrätten som i går fastställde tingsrättens dom. Domen innebär också att Andersson själv får stå för sina rättegångskostnader.

Täcka kostnaderna

Under hela den uppmärksammade rättsprocessen har Skövde kommun hävdat att kontrollavgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet. Avgiften fastställs efter en schablon och debiteringen behöver inte motsvaras av ett visst antal årliga kontrolltimmar hos varje verksamhetsutövare.

En enig Göta hovrätt, liksom tidigare Skaraborgs tingsrätt, delar Skövde kommuns inställning.

Kommer att överklagas

Hovrätten konstaterar också att Mikael Andersson inte utnyttjat den lagliga möjligheten att begära nedsättning av kontrollavgiften. ”I stället har han i efterhand, sedan han upphört med sin verksamhet, vänt sig till allmän domstol med yrkanden om återbetalning”, skriver rätten.

Det står redan klart att hovrättens dom, den första i sitt slag i landet, kommer att överklagas till Högsta domstolen, HD.

– Juridiken i det här målet är överraskande komplicerad och vi hoppas att HD nu vill reda ut den, säger Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa som är Mikael Anderssons juridiska ombud i tvisten mot Skövde kommun.

Mikael Andersson, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år. Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Fastställer tingsrättens dom

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

I oktober i fjol dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel. Andersson överklagade till hovrätten som i går fastställde tingsrättens dom. Domen innebär också att Andersson själv får stå för sina rättegångskostnader.

Täcka kostnaderna

Under hela den uppmärksammade rättsprocessen har Skövde kommun hävdat att kontrollavgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet. Avgiften fastställs efter en schablon och debiteringen behöver inte motsvaras av ett visst antal årliga kontrolltimmar hos varje verksamhetsutövare.

En enig Göta hovrätt, liksom tidigare Skaraborgs tingsrätt, delar Skövde kommuns inställning.

Kommer att överklagas

Hovrätten konstaterar också att Mikael Andersson inte utnyttjat den lagliga möjligheten att begära nedsättning av kontrollavgiften. ”I stället har han i efterhand, sedan han upphört med sin verksamhet, vänt sig till allmän domstol med yrkanden om återbetalning”, skriver rätten.

Det står redan klart att hovrättens dom, den första i sitt slag i landet, kommer att överklagas till Högsta domstolen, HD.

– Juridiken i det här målet är överraskande komplicerad och vi hoppas att HD nu vill reda ut den, säger Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa som är Mikael Anderssons juridiska ombud i tvisten mot Skövde kommun.

  • Lars Berthilsson