21 nov 2013 08:28

07 jan 2015 10:04

Politiker anmäler ambulanssjukvården

Dan Hovskär (KD), regionfullmäktigeledamot från Falköping, anmäler ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan undrar Hovskär om patienterna får den ambulanssjukvård som de har rätt till, enligt lagar och föreskrifter.

Artikeln uppdateras löpande.

I anmälan undrar Hovskär om patienterna får den ambulanssjukvård som de har rätt till, enligt lagar och föreskrifter.

Artikeln uppdateras löpande.

  • Alf Ehn