21 nov 2013 15:03

23 jan 2015 15:34

KD-politiker anmäler ambulanssjukvården

Ivo ska granska Skaraborgs sjukhus

Dan Hovskär (KD) anmäler ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus till Ivo.
– Jag vill veta om patienterna får den ambulanssjukvård de har rätt till.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, fick frågor från bland annat Vårdförbundet i somras då Skaraborgs sjukhus tog in militärer som tekniska assistenter i ambulanserna.

Nu handlar det om en anmälan och Dan Hovskär, som är ledamot i regionfullmäktige och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden i västra Skaraborg, vill ha svar på vissa frågor.

– Får patienter den ambulanssjukvård i Skaraborg som de har rätt till enligt lagar och föreskrifter, undrar Hovskär.

I anmälan har han bifogat Socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård. I den slås det bland annat fast att vårdgivaren har ansvar för personalens kompetens och hur en ambulans ska vara bemannad, avseende administration av läkemedel.

Två avvikelser

I anmälan konstaterar Hovskär att definitionen av tekniska assistenter inte är helt klar och att utbildningsnivån inom yrkesgruppen varierar.

– Det förekom två avvikelser där tekniska assistenter var inblandade. Jag vill veta om ambulanssjukvården i somras var säker och vilken utbildning som krävs för att få arbeta inom ambulanssjukvården. Det är en principiell fråga men det handlar lika mycket om patientsäkerhet, säger Hovskär och tillägger:

– Däremot lägger jag inga värderingar på att det var militärer som körde ambulanserna. Den sakfrågan lägger jag mig inte i.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, fick frågor från bland annat Vårdförbundet i somras då Skaraborgs sjukhus tog in militärer som tekniska assistenter i ambulanserna.

Nu handlar det om en anmälan och Dan Hovskär, som är ledamot i regionfullmäktige och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden i västra Skaraborg, vill ha svar på vissa frågor.

– Får patienter den ambulanssjukvård i Skaraborg som de har rätt till enligt lagar och föreskrifter, undrar Hovskär.

I anmälan har han bifogat Socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård. I den slås det bland annat fast att vårdgivaren har ansvar för personalens kompetens och hur en ambulans ska vara bemannad, avseende administration av läkemedel.

Två avvikelser

I anmälan konstaterar Hovskär att definitionen av tekniska assistenter inte är helt klar och att utbildningsnivån inom yrkesgruppen varierar.

– Det förekom två avvikelser där tekniska assistenter var inblandade. Jag vill veta om ambulanssjukvården i somras var säker och vilken utbildning som krävs för att få arbeta inom ambulanssjukvården. Det är en principiell fråga men det handlar lika mycket om patientsäkerhet, säger Hovskär och tillägger:

– Däremot lägger jag inga värderingar på att det var militärer som körde ambulanserna. Den sakfrågan lägger jag mig inte i.

  • Alf Ehn