25 nov 2013 06:10

23 jan 2015 15:35

Fler kor stärker Sahlströms företag

Från 450 till 800 mjölkkor. Johan Sahlström på Suntetorp investerar i mjölkproduktion trots att foderpriserna är relativt höga och priset för mjölken inte har höjts i samma takt.
– Vi satsar för att få en konkurrenskraftig gård.

Gården Suntetorp utanför Skövde växer allt eftersom. För ungefär tio år sedan utökade man från 350 mjölkkor till 450 och nu nästan dubblar man antalet.

Den nya ladugården, med lösdrift och mjölkningsrobot, har precis tagits i drift och där finns plats för 650 mjölkande kor. Sinkorna beräknas vara cirka 150 stycken.

Stor investering

Det är en ovanligt stor besättning för robotmjölkning.

– Det brukar annars ligga på mellan 150 och 200 kor, men förmannen här, Kjell Johansson, är mycket intresserad av robotmjölkning och vi åkte runt, bland annat i Danmark, för att göra studiebesök.

De senaste investeringarna uppgår till ungefär 70 miljoner kronor. Cirka 35 för byggnaderna och cirka 35 för ny mark att odla foder på.

– Vi vill investera för att vi tror på det här. Vi har fått mycket för pengarna eftersom vi har byggt mycket i egen regi inom företaget.

– De tre generationerna före mig här på gården har haft mjölkproduktion. Traditionen finns och det gjorde det lättare att fatta beslutet.

Strategisk foderplanering

Under de senaste fem åren har foderpriserna stigit med ungefär 100 procent. Från cirka en krona per kilo mjölk till cirka två kronor.

Mycket av planeringen för Suntetorp, som har pågått i flera år, har handlat om att få ner foderkostnaden. För ett år sedan låg den på mellan 1,90 till 2 kronor och senaste månaden landade kostnaden på 1,60 kronor per kilo mjölk.

– Det vi kan producera själva, exempelvis ensilage, är det mest kostnadseffektiva. Man kan ha en stor andel gräs i fodret och ändå producera mycket mjölk. Vi har lagt upp noggranna strategier när det gäller fodret.

Johan berättar vidare om olika foderblandningar, att han kan köpa lastbilslass när priserna är lägre, för att sedan lagra och blanda själv.

– Dessutom är det inte alltid som djuren svarar på dyrbara råvaror.

Tror på det lokala

2009 och 2012 var riktigt tuffa år i mjölkbranschen. Samtidigt som foderpriserna höjdes så sjönk mjölkpriset.

– För tillfället får vi bra betalt för mjölken och priset ligger stadigt. Nu för tiden levererar vi till Falköpings mejeri. För vår del är det väsentligt mycket bättre men de håller sitt avräkningspris hemligt så jag kan inte berätta vad vi får för mjölken.

– Jag tror på det lokala. Man kan påverka mer och det känns mer positivt. Det gör också att man vågar satsa. Jag ser även ljust på världsmarknaden. Priserna på smör och mjölkpulver har höjts och det beror mycket på att kineserna har börjat använda mer mjölkpulver.

Många anställda

På Suntetorp arbetar elva heltider plus några deltider i mjölkproduktionen samt fyra heltider i jordbruket. Gunilla Erlandhsson sköter ekonomin och Johans fru Karolina Sahlström ansvarar för administrationen som, förutom löner och personalfrågor, innehåller 19 hyresgäster i gårdens olika fastigheter.

Gården Suntetorp utanför Skövde växer allt eftersom. För ungefär tio år sedan utökade man från 350 mjölkkor till 450 och nu nästan dubblar man antalet.

Den nya ladugården, med lösdrift och mjölkningsrobot, har precis tagits i drift och där finns plats för 650 mjölkande kor. Sinkorna beräknas vara cirka 150 stycken.

Stor investering

Det är en ovanligt stor besättning för robotmjölkning.

– Det brukar annars ligga på mellan 150 och 200 kor, men förmannen här, Kjell Johansson, är mycket intresserad av robotmjölkning och vi åkte runt, bland annat i Danmark, för att göra studiebesök.

De senaste investeringarna uppgår till ungefär 70 miljoner kronor. Cirka 35 för byggnaderna och cirka 35 för ny mark att odla foder på.

– Vi vill investera för att vi tror på det här. Vi har fått mycket för pengarna eftersom vi har byggt mycket i egen regi inom företaget.

– De tre generationerna före mig här på gården har haft mjölkproduktion. Traditionen finns och det gjorde det lättare att fatta beslutet.

Strategisk foderplanering

Under de senaste fem åren har foderpriserna stigit med ungefär 100 procent. Från cirka en krona per kilo mjölk till cirka två kronor.

Mycket av planeringen för Suntetorp, som har pågått i flera år, har handlat om att få ner foderkostnaden. För ett år sedan låg den på mellan 1,90 till 2 kronor och senaste månaden landade kostnaden på 1,60 kronor per kilo mjölk.

– Det vi kan producera själva, exempelvis ensilage, är det mest kostnadseffektiva. Man kan ha en stor andel gräs i fodret och ändå producera mycket mjölk. Vi har lagt upp noggranna strategier när det gäller fodret.

Johan berättar vidare om olika foderblandningar, att han kan köpa lastbilslass när priserna är lägre, för att sedan lagra och blanda själv.

– Dessutom är det inte alltid som djuren svarar på dyrbara råvaror.

Tror på det lokala

2009 och 2012 var riktigt tuffa år i mjölkbranschen. Samtidigt som foderpriserna höjdes så sjönk mjölkpriset.

– För tillfället får vi bra betalt för mjölken och priset ligger stadigt. Nu för tiden levererar vi till Falköpings mejeri. För vår del är det väsentligt mycket bättre men de håller sitt avräkningspris hemligt så jag kan inte berätta vad vi får för mjölken.

– Jag tror på det lokala. Man kan påverka mer och det känns mer positivt. Det gör också att man vågar satsa. Jag ser även ljust på världsmarknaden. Priserna på smör och mjölkpulver har höjts och det beror mycket på att kineserna har börjat använda mer mjölkpulver.

Många anställda

På Suntetorp arbetar elva heltider plus några deltider i mjölkproduktionen samt fyra heltider i jordbruket. Gunilla Erlandhsson sköter ekonomin och Johans fru Karolina Sahlström ansvarar för administrationen som, förutom löner och personalfrågor, innehåller 19 hyresgäster i gårdens olika fastigheter.