25 nov 2013 16:00

23 jan 2015 15:35

MP vill fortsätta styra

Miljöpartiet vill gärna fortsätta styra regionen.
– Sedan får vi se vilka som vill leda tillsammans med oss, säger gruppledaren Birgitta Losman.

Under helgen fastställdes partiets regionpolitiska program, som kommer att ligga till grund för manifestet inför valet nästa år.

MP har styrt tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den nuvarande mandatperioden. Partiet, som var det tredje största partiet i valet 2011 med 7,37 procent, vill gärna fortsätta i den positionen.

– Vi har svårt att se hur några kan bilda en majoritet utan att vi är med, säger Joakim Larsson, partiordförande för Västra Götaland.

MP betonar att det båda kan kika både åt höger och vänster. I landet finns det exempel på samarbeten år både höger och vänster. Efter valet 2010 diskuterades ett blocköverskridande styre i Västra Götaland.

– Det finns en ärlig vilja bland partierna att arbeta så brett som möjligt. Samtidigt är det viktigt att hålla Sverigedemokraterna borta från att få inflytande, säger Birgitta Losman.

Valfrågor

Inför valet nästa år kommer klimatfrågan, jobben och välfärdens finansiering få stort utrymme.

Losman berättar om tanken att stärka den lokala tågtrafiken och har sneglat mycket på Pågatågen i Skåne. Att på nytt köra persontrafik på Karlsborgsbanan är en del i den satsningen, liksom DVVJ-banan mellan Mellerud och Bengtsfors samt Boråsbanan (Borås-Göteborg).

– Vi vill använda tågtrafikens fördelar. Den åstadkommer mycket för de mindre orterna, säger Losman.

Har ni räknat på vad det skulle kosta att rusta upp Karlsborgsbanan?

– Driften är en regional fråga, medan investeringen i banan ligger i den statliga budgeten. En regering med Miljöpartiet skulle satsa mera än den nuvarande regeringen på järnvägar.

Vårdfrågor

En stärkt psykiatri, på alla vårdnivåer, närsjukvården och den prehospitala vården är viktiga frågor för MP inom hälso- och sjukvården. Partiet vill även utreda ett remisskrav till akutsjukvården, vilket skulle tvinga fram att jourcentralerna placeras vägg i vägg med akutmottagningarna.

Under helgen fastställdes partiets regionpolitiska program, som kommer att ligga till grund för manifestet inför valet nästa år.

MP har styrt tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den nuvarande mandatperioden. Partiet, som var det tredje största partiet i valet 2011 med 7,37 procent, vill gärna fortsätta i den positionen.

– Vi har svårt att se hur några kan bilda en majoritet utan att vi är med, säger Joakim Larsson, partiordförande för Västra Götaland.

MP betonar att det båda kan kika både åt höger och vänster. I landet finns det exempel på samarbeten år både höger och vänster. Efter valet 2010 diskuterades ett blocköverskridande styre i Västra Götaland.

– Det finns en ärlig vilja bland partierna att arbeta så brett som möjligt. Samtidigt är det viktigt att hålla Sverigedemokraterna borta från att få inflytande, säger Birgitta Losman.

Valfrågor

Inför valet nästa år kommer klimatfrågan, jobben och välfärdens finansiering få stort utrymme.

Losman berättar om tanken att stärka den lokala tågtrafiken och har sneglat mycket på Pågatågen i Skåne. Att på nytt köra persontrafik på Karlsborgsbanan är en del i den satsningen, liksom DVVJ-banan mellan Mellerud och Bengtsfors samt Boråsbanan (Borås-Göteborg).

– Vi vill använda tågtrafikens fördelar. Den åstadkommer mycket för de mindre orterna, säger Losman.

Har ni räknat på vad det skulle kosta att rusta upp Karlsborgsbanan?

– Driften är en regional fråga, medan investeringen i banan ligger i den statliga budgeten. En regering med Miljöpartiet skulle satsa mera än den nuvarande regeringen på järnvägar.

Vårdfrågor

En stärkt psykiatri, på alla vårdnivåer, närsjukvården och den prehospitala vården är viktiga frågor för MP inom hälso- och sjukvården. Partiet vill även utreda ett remisskrav till akutsjukvården, vilket skulle tvinga fram att jourcentralerna placeras vägg i vägg med akutmottagningarna.

  • Alf Ehn