26 nov 2013 05:00

07 jan 2015 10:05

Skas ska skapa bättre rutiner

En person med en riklig blödning fördes till Skaraborgs sjukhus. Ett kirurgiskt ingrepp var nödvändigt men då personen inte accepterade en blodtransfusion fick hon föras till Sahlgrenska. Under transporten blev patienten sämre. Det fördes ingen diskussion om det hade varit möjligt med ett akut ingrepp på Skas eller inte och sjukhuset anmälde ärendet till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Ivo har beslutat att det ska skapas riktlinjer och rutiner vid liknande fall, rutiner för gemensam handläggning mellan intensiven och kvinnosjukvården, informationen till ambulanspersonalen ska förbättras och att ett kommunikationsverktyg ska införas i verksamheten.

En tidsplan har upprättats och ärendet avslutas.

En person med en riklig blödning fördes till Skaraborgs sjukhus. Ett kirurgiskt ingrepp var nödvändigt men då personen inte accepterade en blodtransfusion fick hon föras till Sahlgrenska. Under transporten blev patienten sämre. Det fördes ingen diskussion om det hade varit möjligt med ett akut ingrepp på Skas eller inte och sjukhuset anmälde ärendet till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Ivo har beslutat att det ska skapas riktlinjer och rutiner vid liknande fall, rutiner för gemensam handläggning mellan intensiven och kvinnosjukvården, informationen till ambulanspersonalen ska förbättras och att ett kommunikationsverktyg ska införas i verksamheten.

En tidsplan har upprättats och ärendet avslutas.