26 nov 2013 16:52

07 jan 2015 10:05

Åldersgränsen höjs

Från och med första mars nästa år höjs åldersgränsen för subvention av preventivmedel till 25 år, men kvinnorna kan endast välja mellan de preparat som ingår i läkemedelsförmånerna.

Folkpartiet ville behålla den tidigare regionala regeln, där åldersgränsen är 19 år och med betydligt fler medel, inklusive p-ringar och p-plåster.

– Ska vi verkligen gå tillbaka till det som gällde före 2008. Många kommer att få ta hela kostnaden själv. Antalet som får subventionen kommer att halveras, om de vill ha det preventivmedel de hade tidigare, sa Jonas Andersson (FP).

Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, menade att regionen bör följa rekommendationerna från SKL, Sveriges kommuner och landsting:

– Det går inte att ha olika inriktning på vården i landet. Dessutom kommer vi noga att följa utvecklingen, både avseende kostnader och förskrivningar.

Jonas Andersson betonade att de är sex landsting som sagt nej till att följa SKL:s rekommendationer. Dessutom har flera experter rått till att fortsätta med den nuvarande regeln.

– Lyssna på våra medicinska experter, vädjade Andersson.

Fullmäktige gick på regionstyrelsens förslag och efter votering beslöts att följa SKL:s rekommendation.

Miljöprogram

Regionens miljöprogram för 2014 till 2016 spikades. Det innehåller bland annat ett mål om att 2016 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 40 procent i den totala livsmedelsbudgeten. Verksamheterna ska se till att målen genomförs, regionstyrelsen ska ha återkommande ekonomiska analyser.

Målbilden för måltiderna i regionen slogs fast. Den innebär bland annat att samtliga sjukhuskök ska vara kvar och utvecklas. Under 2014 kommer det att investeras 500 000 kronor i köken vid sjukhusen i Skövde, Falköping och Lidköping.

– Just nu är svinnet mellan 30 och 40 procent. Det måste ned, sa Lena Hult (S), ordförande i servicenämnden.

Vad gäller?

Folkpartiet undrade, via en interpellation från Birgitta Adolfsson, vad som gäller angående arbetet med att hitta ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken. Steg 1, bland annat som innehåller att check in och out-systemet ska bort och att nya periodkort ska införas, går enligt planen, men steg 2, som ska visa hur resans pris ska beräknas, har skjutits upp.

– Det finns ett förslag, men M har sagt att de inte vill ställa upp på det. Vi ska vara med och fortsätta utreda och vi är ute efter enkelheten, sa regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Johnny Magnusson vill att Västtrafik, Stockholm och Skåne tittar gemensamt på problemet att det blir en gemensam bra lösning.

Gunilla Levén (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden, betonade att partiet framhållit att det finns oro för steg 2, men vill fortsätta arbetet. Gruppledaren Kristina Jonäng (C) sa att det är oroväckande om inte medborgarna får besked i viktiga frågor.

– Moderaterna brukar tycka en sak i kollektivtrafiknämnden, men en annan i regionstyrelsen och regionfullmäktige, menade Alex Bergström (S), vice ordförande i just kollektivtrafiknämnden.

Birgitta Adolfsson avslutade en hätsk och förvirrad debatt:

– Jag undrar fortfarande vad som gäller.

Folkpartiet ville behålla den tidigare regionala regeln, där åldersgränsen är 19 år och med betydligt fler medel, inklusive p-ringar och p-plåster.

– Ska vi verkligen gå tillbaka till det som gällde före 2008. Många kommer att få ta hela kostnaden själv. Antalet som får subventionen kommer att halveras, om de vill ha det preventivmedel de hade tidigare, sa Jonas Andersson (FP).

Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, menade att regionen bör följa rekommendationerna från SKL, Sveriges kommuner och landsting:

– Det går inte att ha olika inriktning på vården i landet. Dessutom kommer vi noga att följa utvecklingen, både avseende kostnader och förskrivningar.

Jonas Andersson betonade att de är sex landsting som sagt nej till att följa SKL:s rekommendationer. Dessutom har flera experter rått till att fortsätta med den nuvarande regeln.

– Lyssna på våra medicinska experter, vädjade Andersson.

Fullmäktige gick på regionstyrelsens förslag och efter votering beslöts att följa SKL:s rekommendation.

Miljöprogram

Regionens miljöprogram för 2014 till 2016 spikades. Det innehåller bland annat ett mål om att 2016 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 40 procent i den totala livsmedelsbudgeten. Verksamheterna ska se till att målen genomförs, regionstyrelsen ska ha återkommande ekonomiska analyser.

Målbilden för måltiderna i regionen slogs fast. Den innebär bland annat att samtliga sjukhuskök ska vara kvar och utvecklas. Under 2014 kommer det att investeras 500 000 kronor i köken vid sjukhusen i Skövde, Falköping och Lidköping.

– Just nu är svinnet mellan 30 och 40 procent. Det måste ned, sa Lena Hult (S), ordförande i servicenämnden.

Vad gäller?

Folkpartiet undrade, via en interpellation från Birgitta Adolfsson, vad som gäller angående arbetet med att hitta ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken. Steg 1, bland annat som innehåller att check in och out-systemet ska bort och att nya periodkort ska införas, går enligt planen, men steg 2, som ska visa hur resans pris ska beräknas, har skjutits upp.

– Det finns ett förslag, men M har sagt att de inte vill ställa upp på det. Vi ska vara med och fortsätta utreda och vi är ute efter enkelheten, sa regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Johnny Magnusson vill att Västtrafik, Stockholm och Skåne tittar gemensamt på problemet att det blir en gemensam bra lösning.

Gunilla Levén (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden, betonade att partiet framhållit att det finns oro för steg 2, men vill fortsätta arbetet. Gruppledaren Kristina Jonäng (C) sa att det är oroväckande om inte medborgarna får besked i viktiga frågor.

– Moderaterna brukar tycka en sak i kollektivtrafiknämnden, men en annan i regionstyrelsen och regionfullmäktige, menade Alex Bergström (S), vice ordförande i just kollektivtrafiknämnden.

Birgitta Adolfsson avslutade en hätsk och förvirrad debatt:

– Jag undrar fortfarande vad som gäller.

  • Alf Ehn