26 nov 2013 21:54

23 jan 2015 15:35

Ungdomar fick möta Petter

Under tisdagskvällen var Nyeport fullsatt av förväntansfulla unga, då rapparen Petter var på besök. Han pratade om sin väg till musiken och svårigheterna i tonåren. Mötet är en del av det nystartade projektet Alla lika Alla unika, som ska uppmuntra ungdomar att bryta normer, inspireras och våga.

Genom att skapa och utveckla möten mellan ungdomar och vuxna, skapades projektet Alla lika, alla unika. Det är ett samarbete mellan Skövdes fritidsgårdar, kommunen och Västra Götalandsregionen. Det är tänkt att föreläsningar ska ges av personer eller organisationer som kan inspirera ungdomar, uppmuntra dem att bryta normer och könsmönster eller så ett frö för framtida arbetsmöjligheter.

– Jag tror att möten mellan ungdomar och goda förebilder kan tända så många ljus. Att se någon annan lyckas kan inge ett framtidshopp som jag tror att många ungdomar behöver, säger Leif Andersson, fritidsledare på Nyeport.

Petter på plats

Under tisdagskvällen var rapparen och idolen Petter på plats och lokalen var fullsatt. Han pratade om sin väg till att bli artist och att han hade det svårt för sig i tonåren. Petter Askergren, som han heter, är en av de mest inflytelserika musikerna inom skandinavisk hiphop. Under hela sin skoltid brottades han med läs- och skrivsvårigheter.

När han väl började rappa väcktes hans stora intresse för språket, och det var första gången som han verkligen kände att han var bra på någonting. Många av ungdomarna blev överraskade av hans bakgrund och inspirerades av att han lyckats med det han älskar att göra.

Nyeportsandan

Alla inbjudna föreläsare ska kunna stå upp för den värdegrund som Nyeportsandan står för.

– Det innebär att alla som kliver innanför husets dörrar ska möta andra och bemötas med respekt. Oavsett vem man är, ska man få känna att precis allting är möjligt, säger verksamhetschef Petra Abelsson Smedberg.

Genom att skapa och utveckla möten mellan ungdomar och vuxna, skapades projektet Alla lika, alla unika. Det är ett samarbete mellan Skövdes fritidsgårdar, kommunen och Västra Götalandsregionen. Det är tänkt att föreläsningar ska ges av personer eller organisationer som kan inspirera ungdomar, uppmuntra dem att bryta normer och könsmönster eller så ett frö för framtida arbetsmöjligheter.

– Jag tror att möten mellan ungdomar och goda förebilder kan tända så många ljus. Att se någon annan lyckas kan inge ett framtidshopp som jag tror att många ungdomar behöver, säger Leif Andersson, fritidsledare på Nyeport.

Petter på plats

Under tisdagskvällen var rapparen och idolen Petter på plats och lokalen var fullsatt. Han pratade om sin väg till att bli artist och att han hade det svårt för sig i tonåren. Petter Askergren, som han heter, är en av de mest inflytelserika musikerna inom skandinavisk hiphop. Under hela sin skoltid brottades han med läs- och skrivsvårigheter.

När han väl började rappa väcktes hans stora intresse för språket, och det var första gången som han verkligen kände att han var bra på någonting. Många av ungdomarna blev överraskade av hans bakgrund och inspirerades av att han lyckats med det han älskar att göra.

Nyeportsandan

Alla inbjudna föreläsare ska kunna stå upp för den värdegrund som Nyeportsandan står för.

– Det innebär att alla som kliver innanför husets dörrar ska möta andra och bemötas med respekt. Oavsett vem man är, ska man få känna att precis allting är möjligt, säger verksamhetschef Petra Abelsson Smedberg.

  • Linn Carlsson