27 nov 2013 09:51

07 jan 2015 09:50

Diesel stals ur lastbil

75 liter diesel. Det har någon slangat ur en lastbil som stod parkerad på Mareistadsvägen i Timmersdala. Stölden har skett någon gång mellan tisdag och fredag i förra veckan.

75 liter diesel. Det har någon slangat ur en lastbil som stod parkerad på Mareistadsvägen i Timmersdala. Stölden har skett någon gång mellan tisdag och fredag i förra veckan.