27 nov 2013 14:38

23 jan 2015 15:35

Garnisonsmuseet väcks åter till liv

Det är kallt men medlemmarna i Garnisonsmusei vänner håller värmen med mycket arbete.
– Jag tror att det här blir fantastiskt bra, säger museichefen Björn Lippold om det nya Garnisonsmuseet i Axvall.

Till sommaren är det dags för invigning av det nya Garnisonsmuseet i Axvall. Det ryms i de två gula lägerhyddorna nära idrottsplatsen, och den ena kommer med största sannolikhet att vara klar i juni. Den andra blir klar till sommaren 2015.

Välkomnade med värme

Sedan flytten från Skövde har soldatarkivet och administrationen funnits i Vallehemmet i Axvall, där man även har haft en mindre utställning.

– Skara kommun hyr ut Vallehemmet till oss, och betalar halva hyran, säger museichefen Björn Lippold och fortsätter:

– Kommunen är väldigt tacksam för att vi har kommit hit och vi har fått så många positiva kommentarer av folk. Vi känner oss varmt välkomna. Hade jag vetat det för fyra, fem år sedan så hade jag inte kämpat så mycket för att ha kvar museet i Skövde.

Unika utställningar

Föreningen Garnisonsmusei vänner satsar nu mycket tid och kraft på att göra i ordning de båda lägerhyddorna från 1903. De byggdes som förläggning och rymde då vardera 300 man. De har även fungerat som gymnastiksal och matsal.

Museet kommer totalt att ha 1 000 kvadratmeter utställningsyta, både inomhus och på den gård som bildas mellan husen. Det är mer utrymme än vad man hade i Skövde.

– Nu får vi plats med mer, exempelvis en stor utställning om hästen i försvaret. Den utställningen blir vi ensamma om i landet. Även en utställning om garnisonsstaden blir unik, säger Björn Lippold.

Ett gubbadagis

Varje måndag samlas den ideella arbetskraften från föreningen och i måndags arbetade åtta väl påpälsade herrar i lokalerna.

Värme kostar pengar och för tillfället är en liten fläkt den enda värmekällan i det som ska bli utställningshall. Det är hyddan närmast idrottsplatsen som görs i ordning först och där ska även huvudentrén vara.

Mycket arbete återstår, men inställningen är positiv och stämningen bra.

– Det är roligt. Det går inte fort, men vi ser små skillnader varje gång. Det roliga är ju att träffa de andra för att snacka och ha kul, säger Leif-Emil Johansson.

– Ja, det här är ett riktigt gubbadagis, fyller Gert Forsman i.

I ett hörn bygger Nils Smith och Bo Söderqvist en arrest.

– Det är intresset för historia som driver oss att göra det här. Här finns det mycket militärhistoria och Axvalla hed är ursprunget för Skaraborgs regemente, säger Nils Smith.

Ideellt arbete

Föreningen köpte lägerhyddorna för 20 000 kronor och totalt har föreningen spenderat cirka 300 000 kronor. De har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa på 400 000 kronor och även 100 000 kronor från Riksantikvarieämbetet.

Allt arbete med museet utförs ideellt av föreningens medlemmar.

– Men vi behöver fler som ställer upp. Det återstår mycket arbete och vi måste jobba mer än en dag i veckan. Jula är vår huvudsponsor och även på sponsorsidan hoppas vi på fler, säger Björn Lippold.

Till sommaren är det dags för invigning av det nya Garnisonsmuseet i Axvall. Det ryms i de två gula lägerhyddorna nära idrottsplatsen, och den ena kommer med största sannolikhet att vara klar i juni. Den andra blir klar till sommaren 2015.

Välkomnade med värme

Sedan flytten från Skövde har soldatarkivet och administrationen funnits i Vallehemmet i Axvall, där man även har haft en mindre utställning.

– Skara kommun hyr ut Vallehemmet till oss, och betalar halva hyran, säger museichefen Björn Lippold och fortsätter:

– Kommunen är väldigt tacksam för att vi har kommit hit och vi har fått så många positiva kommentarer av folk. Vi känner oss varmt välkomna. Hade jag vetat det för fyra, fem år sedan så hade jag inte kämpat så mycket för att ha kvar museet i Skövde.

Unika utställningar

Föreningen Garnisonsmusei vänner satsar nu mycket tid och kraft på att göra i ordning de båda lägerhyddorna från 1903. De byggdes som förläggning och rymde då vardera 300 man. De har även fungerat som gymnastiksal och matsal.

Museet kommer totalt att ha 1 000 kvadratmeter utställningsyta, både inomhus och på den gård som bildas mellan husen. Det är mer utrymme än vad man hade i Skövde.

– Nu får vi plats med mer, exempelvis en stor utställning om hästen i försvaret. Den utställningen blir vi ensamma om i landet. Även en utställning om garnisonsstaden blir unik, säger Björn Lippold.

Ett gubbadagis

Varje måndag samlas den ideella arbetskraften från föreningen och i måndags arbetade åtta väl påpälsade herrar i lokalerna.

Värme kostar pengar och för tillfället är en liten fläkt den enda värmekällan i det som ska bli utställningshall. Det är hyddan närmast idrottsplatsen som görs i ordning först och där ska även huvudentrén vara.

Mycket arbete återstår, men inställningen är positiv och stämningen bra.

– Det är roligt. Det går inte fort, men vi ser små skillnader varje gång. Det roliga är ju att träffa de andra för att snacka och ha kul, säger Leif-Emil Johansson.

– Ja, det här är ett riktigt gubbadagis, fyller Gert Forsman i.

I ett hörn bygger Nils Smith och Bo Söderqvist en arrest.

– Det är intresset för historia som driver oss att göra det här. Här finns det mycket militärhistoria och Axvalla hed är ursprunget för Skaraborgs regemente, säger Nils Smith.

Ideellt arbete

Föreningen köpte lägerhyddorna för 20 000 kronor och totalt har föreningen spenderat cirka 300 000 kronor. De har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa på 400 000 kronor och även 100 000 kronor från Riksantikvarieämbetet.

Allt arbete med museet utförs ideellt av föreningens medlemmar.

– Men vi behöver fler som ställer upp. Det återstår mycket arbete och vi måste jobba mer än en dag i veckan. Jula är vår huvudsponsor och även på sponsorsidan hoppas vi på fler, säger Björn Lippold.