27 nov 2013 18:13

23 jan 2015 15:35

Minister möter goda exempel

Dagverksamheten i Cypressen är ett av de goda exemplen i äldreomsorgens Sverige.
– En fantastisk verksamhet där man ser till individernas behov, sa äldreministern Maria Larsson vid sitt Skövdebesök.

Hon åt lunch i Skövde och besökte Ekedals äldrecenter där personalen presenterade dagverksamheten i Cypressen och anhörigstödet inom omvårdnadsförvaltningen.

Öppet året runt

Cypressen är öppen för minnessvaga äldre som efter biståndsbeslut ges en möjlighet att delta i den stimulerande verksamheten.

– Att den är öppen 365 dagar om året och med en värdegrund som ser till varje persons behov är fantastiskt, sa ministern till SLA.

Verksamheten i Cypressen är inte lagbunden, men trots de tuffa nedskärningar som omvårdnadsnämnden tvingades till i fjol tilläts den vara kvar. I stället drog man in på antalet korttidsplatser och bantade antalet platser på Norrmalm äldreboende.

Just besparingar inom äldreomsorgen eller rader av exempel på vårdskandaler fläckar ofta äldrevården i Sverige. Maria Larsson ser ofta en annan bild när hon reser runt i Sverige. Då är de det de goda exemplen – som Cypressen – som kommunerna helst vill visa upp.

– Jag ser många fina verksamheter och den största delen av äldreomsorgen i Sverige är positiv. Enstaka händelser får stort utrymme och det är bra att dessa exempel kommer fram, men i flera internationella jämförelser är Sverige ett mycket bra land att åldras i, hävdade Larsson.

Men vad gör ni för att det ska bli ännu bättre?

– Vi satsar nu på kompetenshöjningar av ledarskapet inom äldreomsorgen. Med början i höst är målet att nå var femte chef.

Stora satsningar

Kristdemokraterna som Maria Larsson representerar famlar runt fyraprocentsspärren inför riksdagsvalet 2014. De äldre väljarna är en nyckelgrupp och Maria Larsson menar att den sittande regeringen gjort stora satsningar de här grupperna. I en särskild skrivelse ska man lyfta fram vad man gjort under mandatperioden.

– Vi har lagt 16 miljarder kronor på förbättringar. Vi satsar på utbildning av personal, byggande av fler äldreboenden, vi har lagt investeringsstöd till trygghetsboenden.

Hon åt lunch i Skövde och besökte Ekedals äldrecenter där personalen presenterade dagverksamheten i Cypressen och anhörigstödet inom omvårdnadsförvaltningen.

Öppet året runt

Cypressen är öppen för minnessvaga äldre som efter biståndsbeslut ges en möjlighet att delta i den stimulerande verksamheten.

– Att den är öppen 365 dagar om året och med en värdegrund som ser till varje persons behov är fantastiskt, sa ministern till SLA.

Verksamheten i Cypressen är inte lagbunden, men trots de tuffa nedskärningar som omvårdnadsnämnden tvingades till i fjol tilläts den vara kvar. I stället drog man in på antalet korttidsplatser och bantade antalet platser på Norrmalm äldreboende.

Just besparingar inom äldreomsorgen eller rader av exempel på vårdskandaler fläckar ofta äldrevården i Sverige. Maria Larsson ser ofta en annan bild när hon reser runt i Sverige. Då är de det de goda exemplen – som Cypressen – som kommunerna helst vill visa upp.

– Jag ser många fina verksamheter och den största delen av äldreomsorgen i Sverige är positiv. Enstaka händelser får stort utrymme och det är bra att dessa exempel kommer fram, men i flera internationella jämförelser är Sverige ett mycket bra land att åldras i, hävdade Larsson.

Men vad gör ni för att det ska bli ännu bättre?

– Vi satsar nu på kompetenshöjningar av ledarskapet inom äldreomsorgen. Med början i höst är målet att nå var femte chef.

Stora satsningar

Kristdemokraterna som Maria Larsson representerar famlar runt fyraprocentsspärren inför riksdagsvalet 2014. De äldre väljarna är en nyckelgrupp och Maria Larsson menar att den sittande regeringen gjort stora satsningar de här grupperna. I en särskild skrivelse ska man lyfta fram vad man gjort under mandatperioden.

– Vi har lagt 16 miljarder kronor på förbättringar. Vi satsar på utbildning av personal, byggande av fler äldreboenden, vi har lagt investeringsstöd till trygghetsboenden.