27 nov 2013 19:30

23 jan 2015 15:35

Rundtur på upprustade skolgårdar

Skolgårdarna på Eriksdalskolan, Helenaskolan och Vasaskolan har rustats upp. Under onsdagen var det dags för utvärdering.

Projektet att rusta upp skolgårdarna har varit ett samarbete mellan elever och skolledning och Skövde kommun. Något som SLA berättat om tidigare. Under onsdagen var det dags för utvärdering och då fick elever och personal besöka varandras skolgårdar och se resultaten.

– Hur tycker de om sin skolgård och hur tycker de andra eleverna om skolgården. De är ju inte likadana. Det är återföring, då får vi den erfarenheten och vi kan se om det var ett rätt sätt att jobba på, säger Mats Karlsson, fastighetsingenjör på Skövde kommun.

SLA följde med till den första skolan under rundturen: Vasaskolan. Där finns en fontän och önskemålet var att den skulle fungera.

– Det var inte tekniskt omöjligt, men tekniskt besvärligt och kanske är det inte så bra heller att ha en yta med vatten på en skolgård, säger Mats Karlsson.

– Får vi inget i stället för fontänen? undrar Selma Cedefors i elevrådet.

– Nej. Hade vi gjort i ordning fontänen så är det mycket annat som gjorts som det inte funnits pengar till, svarar Mats Karlsson.

På skolgården har linjer till en fotbollsplan målats.

– Den är helt fel målad. Målen får inte plats bakom linjen. Vi kan faktiskt inte använda planen, säger Eva Carlander Odebäck, rektor.

Under rundturen visade sig både bra och dåliga saker. Andra förslag, som fasadbelysning, kom upp i stunden.

När tas beslut om vad som ska åtgärdas?

– En del är ju sådant som entreprenören ansvarar för, annat får vi titta på när vi får den samlade bilden och ser vilka pengar vi har kvar, säger Mats Karlsson.

Projektet kostade 2,7 miljoner kronor, en tredjedel gick till varje skola.

Projektet att rusta upp skolgårdarna har varit ett samarbete mellan elever och skolledning och Skövde kommun. Något som SLA berättat om tidigare. Under onsdagen var det dags för utvärdering och då fick elever och personal besöka varandras skolgårdar och se resultaten.

– Hur tycker de om sin skolgård och hur tycker de andra eleverna om skolgården. De är ju inte likadana. Det är återföring, då får vi den erfarenheten och vi kan se om det var ett rätt sätt att jobba på, säger Mats Karlsson, fastighetsingenjör på Skövde kommun.

SLA följde med till den första skolan under rundturen: Vasaskolan. Där finns en fontän och önskemålet var att den skulle fungera.

– Det var inte tekniskt omöjligt, men tekniskt besvärligt och kanske är det inte så bra heller att ha en yta med vatten på en skolgård, säger Mats Karlsson.

– Får vi inget i stället för fontänen? undrar Selma Cedefors i elevrådet.

– Nej. Hade vi gjort i ordning fontänen så är det mycket annat som gjorts som det inte funnits pengar till, svarar Mats Karlsson.

På skolgården har linjer till en fotbollsplan målats.

– Den är helt fel målad. Målen får inte plats bakom linjen. Vi kan faktiskt inte använda planen, säger Eva Carlander Odebäck, rektor.

Under rundturen visade sig både bra och dåliga saker. Andra förslag, som fasadbelysning, kom upp i stunden.

När tas beslut om vad som ska åtgärdas?

– En del är ju sådant som entreprenören ansvarar för, annat får vi titta på när vi får den samlade bilden och ser vilka pengar vi har kvar, säger Mats Karlsson.

Projektet kostade 2,7 miljoner kronor, en tredjedel gick till varje skola.