28 nov 2013 06:00

07 jan 2015 10:05

Regionen ska ta ansvaret för vidareutbildning

Regionen ska ta fram underlag med konsekvensbeskrivning för vad som krävs för att Västra Götaland ska ta ett regelmässigt ansvar för sjuksköterskors vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Idén kom från en motion från Folkpartiet, regionfullmäktige biföll motionen, medan regionledningens förslag var att anse den besvarad.

Regionen ska ta fram underlag med konsekvensbeskrivning för vad som krävs för att Västra Götaland ska ta ett regelmässigt ansvar för sjuksköterskors vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Idén kom från en motion från Folkpartiet, regionfullmäktige biföll motionen, medan regionledningens förslag var att anse den besvarad.