28 nov 2013 06:00

07 jan 2015 10:05

Tandläkare ska anmäla när barn far illa

Folktandvården ska bli bättre på att upptäcka barn som misstänks fara illa.
– Vi kommer att anmäla fler fall till socialtjänsten, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

De senaste åren har folktandvården drivit ett projekt i tre nämndområden i Göteborg.

Där har barn som inte dykt upp sedan de blivit kallade till folktandvården följts upp. När ett barn/ungdom inte dykt upp skrevs en remiss till en projektgrupp som försökte nå familjen för att boka in en tid. Projektgruppen bestod av tandsköterskor.

2 935 remisser

Under drygt 14 månader fick gruppen 2 935 remisser. Av dem har 2 687 avslutats på grund av att en tid bokats och undersökningen genomförts, att barnet eller ungdomen fått tandvård på något annat ställe eller anmälts till socialtjänsten.

1 652 (61 procent) blev undersökta, 210 (8 procent) fick troligen sin tandvård av någon annan vårdgivare, 213 (8 procent) hade listat om sig eller utvandrat. 489 barn och ungdomar (18 procent) anmäldes till socialtjänsten på grund av misstankar om de far illa.

Under onsdagen fick tandvårdsstyrelsen information om projektet.

– Vi planerar att införa det i hela regionen. Vi är en myndighet och har möjlighet att tidigt upptäcka problem hos yngre och hjälpa dem genom att anmäla, säger Jens Söder och tillägger:

– Socialtjänsten i varje kommun kommer att få fler anmälningar från folktandvården. Vi har en viktig uppgift.

Ärendet kommer att behandlas vid ett styrelsemöte i mitten av december.

De senaste åren har folktandvården drivit ett projekt i tre nämndområden i Göteborg.

Där har barn som inte dykt upp sedan de blivit kallade till folktandvården följts upp. När ett barn/ungdom inte dykt upp skrevs en remiss till en projektgrupp som försökte nå familjen för att boka in en tid. Projektgruppen bestod av tandsköterskor.

2 935 remisser

Under drygt 14 månader fick gruppen 2 935 remisser. Av dem har 2 687 avslutats på grund av att en tid bokats och undersökningen genomförts, att barnet eller ungdomen fått tandvård på något annat ställe eller anmälts till socialtjänsten.

1 652 (61 procent) blev undersökta, 210 (8 procent) fick troligen sin tandvård av någon annan vårdgivare, 213 (8 procent) hade listat om sig eller utvandrat. 489 barn och ungdomar (18 procent) anmäldes till socialtjänsten på grund av misstankar om de far illa.

Under onsdagen fick tandvårdsstyrelsen information om projektet.

– Vi planerar att införa det i hela regionen. Vi är en myndighet och har möjlighet att tidigt upptäcka problem hos yngre och hjälpa dem genom att anmäla, säger Jens Söder och tillägger:

– Socialtjänsten i varje kommun kommer att få fler anmälningar från folktandvården. Vi har en viktig uppgift.

Ärendet kommer att behandlas vid ett styrelsemöte i mitten av december.

  • Alf Ehn