28 nov 2013 19:43

07 jan 2015 09:50

Medarbetare tyckte till om Skas

70 procent av Skaraborgs sjukhus medarbetare svarade på en regionövergripande enkät. Skas fick bra betyg i medarbetarkraft, effektivitet, lärande i arbetet, socialt klimat och återkoppling.

Det finns dock tydliga tecken på att arbetsbelastning och arbetstakt på många håll är hög, vilket kan leda till fysisk och psykisk utmattning.

– Vi ser ett tydligt bekymmer med arbetsrelaterad utmattning och stress vilket inte kommer som någon överraskning, säger personalchefen på Skas, Peder Yderhag, i ett pressmeddelande.

70 procent av Skaraborgs sjukhus medarbetare svarade på en regionövergripande enkät. Skas fick bra betyg i medarbetarkraft, effektivitet, lärande i arbetet, socialt klimat och återkoppling.

Det finns dock tydliga tecken på att arbetsbelastning och arbetstakt på många håll är hög, vilket kan leda till fysisk och psykisk utmattning.

– Vi ser ett tydligt bekymmer med arbetsrelaterad utmattning och stress vilket inte kommer som någon överraskning, säger personalchefen på Skas, Peder Yderhag, i ett pressmeddelande.