28 nov 2013 20:01

07 jan 2015 10:05

Störande arbete på stambanan nattetid

Trafikverket sätta ner nya kontaktledningsfundament på sträckan Skövde-Regumantorp. Arbetet inleds den 2 december och pågår fram till den 15 december.

Arbetet sker nattetid, mellan klockan 22- och 06, vilket innebär att de som bor utmed stambanan kan drabbas av störande buller och damm. Trafikverket arbetar dock för att minska detta så mycket som möjligt.

Trafikverket sätta ner nya kontaktledningsfundament på sträckan Skövde-Regumantorp. Arbetet inleds den 2 december och pågår fram till den 15 december.

Arbetet sker nattetid, mellan klockan 22- och 06, vilket innebär att de som bor utmed stambanan kan drabbas av störande buller och damm. Trafikverket arbetar dock för att minska detta så mycket som möjligt.