28 nov 2013 05:00

23 jan 2015 15:25

Ska utvärdera vad som gått fel

Bygglov beviljades trots bristande handlingar. Nu ska förvaltningschef Peter Nyström ta en dialog och reda ut ärendet med sina anställda.

Peter Nyström är chef för plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen och även chef över stadsarkitekt Claes Clausen.

Efter att Clausen föreslagit bygglov för ett starkt kritiserat bygge i norra Skövde kommun, trots bristande handlingar, kommer förvaltningschefen att ta upp frågan med sina anställda.

– Vi får ta till oss detta i vårt kvalitetsarbete, säger Peter Nyström. Vi kommer att ta upp, reflektera och lära oss utav detta.

Inte så gott rykte

Bygglovsenheten har på tid dragit på sig ett inte fullt så gott rykte hos Skövdeborna. Förvaltningschefen säger att där har man ”en del att jobba på”.

– Men Skövde har hamnat i den gynnsamma situationen av att vara en tillväxtkommun, och där har vi inte hängt med i utvecklingen.

Det är tillfredställande att jobba i en kommun som växer men det gäller att ha en organisation med rätt resurser, menar Peter Nyström. Bygglovsenheten måste på ett rimligt sätt kunna meddela bygglov.

”Så kan vi inte agera”

Hur ser ditt förtroende ut för Claes Clausen?

– Jag har stort förtroende för Claes, han är kompetent och erfaren och vi jobbar bra i hop.

Ska man godkänna ett bygge trots bristande handlingar?

– Nej, så kan vi inte agera som myndighet. Nu har vi fått ett besked och sen får vi försöka omsätta det i den dagliga granskningen.

Peter Nyström säger att kritiken som framförts är något att arbeta med. Bygglovsenheten måste hålla en viss ambition. Men han säger också att enheten i många fall får kritik åt andra hållet – att man är för petiga.

– Vi får se till vilken situation man ska acceptera en viss kvalité på handlingar, det är ju så att vi får in ritningar som har brister, säger Peter Nyström.

Varje enskilt ärende måste få sin bedömning, säger Peter Nyström. Nu har kommunen fått ett besked från länsstyrelsen, ett ställningstagande som han välkomnar. Även medborgarnas rätt att pröva byggnadsnämndens beslut ser han som positiv.

Peter Nyström är chef för plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen och även chef över stadsarkitekt Claes Clausen.

Efter att Clausen föreslagit bygglov för ett starkt kritiserat bygge i norra Skövde kommun, trots bristande handlingar, kommer förvaltningschefen att ta upp frågan med sina anställda.

– Vi får ta till oss detta i vårt kvalitetsarbete, säger Peter Nyström. Vi kommer att ta upp, reflektera och lära oss utav detta.

Inte så gott rykte

Bygglovsenheten har på tid dragit på sig ett inte fullt så gott rykte hos Skövdeborna. Förvaltningschefen säger att där har man ”en del att jobba på”.

– Men Skövde har hamnat i den gynnsamma situationen av att vara en tillväxtkommun, och där har vi inte hängt med i utvecklingen.

Det är tillfredställande att jobba i en kommun som växer men det gäller att ha en organisation med rätt resurser, menar Peter Nyström. Bygglovsenheten måste på ett rimligt sätt kunna meddela bygglov.

”Så kan vi inte agera”

Hur ser ditt förtroende ut för Claes Clausen?

– Jag har stort förtroende för Claes, han är kompetent och erfaren och vi jobbar bra i hop.

Ska man godkänna ett bygge trots bristande handlingar?

– Nej, så kan vi inte agera som myndighet. Nu har vi fått ett besked och sen får vi försöka omsätta det i den dagliga granskningen.

Peter Nyström säger att kritiken som framförts är något att arbeta med. Bygglovsenheten måste hålla en viss ambition. Men han säger också att enheten i många fall får kritik åt andra hållet – att man är för petiga.

– Vi får se till vilken situation man ska acceptera en viss kvalité på handlingar, det är ju så att vi får in ritningar som har brister, säger Peter Nyström.

Varje enskilt ärende måste få sin bedömning, säger Peter Nyström. Nu har kommunen fått ett besked från länsstyrelsen, ett ställningstagande som han välkomnar. Även medborgarnas rätt att pröva byggnadsnämndens beslut ser han som positiv.