29 nov 2013 06:00

07 jan 2015 10:05

Läcksökning i Timmersdala

Dricksvattennätet i Timmersdala läcksöks natten mellan den 28 november och 29 november. Det kan enligt Skövde kommuns hemsida innebära att vattnet stängs av under kortare perioder. Även missfärgning kan förekomma. Om det är missfärgat rekommenderas man att spola i minst 15 minuter.

Dricksvattennätet i Timmersdala läcksöks natten mellan den 28 november och 29 november. Det kan enligt Skövde kommuns hemsida innebära att vattnet stängs av under kortare perioder. Även missfärgning kan förekomma. Om det är missfärgat rekommenderas man att spola i minst 15 minuter.