29 nov 2013 06:00

07 jan 2015 10:05

Kyrkan skärper etiska kraven för aktier

Skara stift skärper kraven på placeringen av kyrkans pengar. Det innebär bland annat att man inte ska äga aktier i företag som sysslar med vapen, tobak eller fossila bränslen. Stiftsfullmäktige i Skara stift beslutade om den nya policyn för placering av kyrkans pengar under torsdagen. Detta berättade stiftet om i ett pressmeddelande.

Det handlar om kapitalet i det som kallas prästlönefonder. Dessa pengar kommer ursprungligen från kyrkans jord och skog. När gårdar och skogsskiften sålts av har man investerat i aktier och andra värdepapper. De förvaltas av stiftets egendomsnämnd, men avkastningen delas ut till de lokala pastoraten.

”Nu skärper vi de etiska kraven på våra placeringar ännu mer än hittills” säger Gudrun Carlsson, vice ordförande i egendomsnämnden, i pressmeddelandet.

Skara stift skärper kraven på placeringen av kyrkans pengar. Det innebär bland annat att man inte ska äga aktier i företag som sysslar med vapen, tobak eller fossila bränslen. Stiftsfullmäktige i Skara stift beslutade om den nya policyn för placering av kyrkans pengar under torsdagen. Detta berättade stiftet om i ett pressmeddelande.

Det handlar om kapitalet i det som kallas prästlönefonder. Dessa pengar kommer ursprungligen från kyrkans jord och skog. När gårdar och skogsskiften sålts av har man investerat i aktier och andra värdepapper. De förvaltas av stiftets egendomsnämnd, men avkastningen delas ut till de lokala pastoraten.

”Nu skärper vi de etiska kraven på våra placeringar ännu mer än hittills” säger Gudrun Carlsson, vice ordförande i egendomsnämnden, i pressmeddelandet.