30 nov 2013 05:00

23 jan 2015 15:35

Foto:

Uppdraget är över

Omställningsstyrkan har fått medalj

Soldater och befäl nyss hemkomna från Afghanistan fick medalj för sin insats i går. På plats fanns både general och försvarsminister och anhöriga, lättade över att få hem de sina.

Mona och Jan Olof Bengtsson har haft både dottern Caroline Bengtsson och sonen Fredrik Bengtsson nere i Afghanistan. Fredrik kom hem för 14 dagar sedan och har redan fått medalj för sin insats. I går var det Carolines tur.

– Jag var ute i sju månader, berättar Fredrik.

Hans befattning var vid movement control, movcon, vilket betyder att han arbetade med det svenska transportflyget till och från Afghanistan.

Det är inte ett ofarligt uppdrag att arbeta i landet, ändå åker svenska soldater ner för att göra en insats.

– Jag hade gått här hemma ett tag och fick chansen. Är man i den här firman vill man vara ute en gång i alla fall, svarar Fredrik.

Tog befälet

I går satt han tillsammans med föräldrarna i Idrottshallen i Skövde och såg ceremonin för systern och hennes kolleger.

Nere på hallgolvet stod Marinens musikkår och spelade en rad marscher innan OMS03, omställningsstyrka nummer tre, fanvakt, generalmajor Bengt Andersson och försvarsminister Karin Enström intog sina platser.

Generalen tog befälet och lämnade kort därefter över talarstol och mikrofon till försvarsministern Karin Enström. Hon betonade Sveriges vilja att arbeta mot våld, förtryck och terror och för demokratin. Hon berömde soldaterna för insatsen och tackade också de anhöriga.

– Jag vill framföra mitt och regeringens tack för ett mycket väl genomfört uppdrag, sa hon till samtliga i OMS03.

Bengt Andersson inledde sitt korta tal med att berätta att han kände stor glädje över att få förrätta medaljutdelningen.

– Bra gjort! berömde han avslutningsvis.

Han delade därefter ut Försvarets medalj för internationella insatser till samtliga och sa också några personliga ord till var och en.

Naturlig del

Ceremonin var lång, vilket ledde till blodtrycksfall hos en av soldaterna. Caroline Bengtsson tog tag i situationen och soldaten var snabbt på fötter igen.

När den officiella delen var avslutad tog stora kramkalaset vid, vänner och anhöriga strömmade ner på golvet. Och Mona, Jan Olof och Fredrik Bengtsson fick välkomna Caroline hem.

Hon är fast anställd inom Försvarsmakten, befattningen i Afghanistan har varit stf plutonchef på logistikplutonen.

– Jag har varit där i sex månader.

Det är ingen ny utlandsmission på gång för hennes del. Men att åka iväg var inget hon tvekade inför.

– Det blir en naturlig del i yrket, ett naturligt nästa steg.

Mona och Jan Olof Bengtsson har haft både dottern Caroline Bengtsson och sonen Fredrik Bengtsson nere i Afghanistan. Fredrik kom hem för 14 dagar sedan och har redan fått medalj för sin insats. I går var det Carolines tur.

– Jag var ute i sju månader, berättar Fredrik.

Hans befattning var vid movement control, movcon, vilket betyder att han arbetade med det svenska transportflyget till och från Afghanistan.

Det är inte ett ofarligt uppdrag att arbeta i landet, ändå åker svenska soldater ner för att göra en insats.

– Jag hade gått här hemma ett tag och fick chansen. Är man i den här firman vill man vara ute en gång i alla fall, svarar Fredrik.

Tog befälet

I går satt han tillsammans med föräldrarna i Idrottshallen i Skövde och såg ceremonin för systern och hennes kolleger.

Nere på hallgolvet stod Marinens musikkår och spelade en rad marscher innan OMS03, omställningsstyrka nummer tre, fanvakt, generalmajor Bengt Andersson och försvarsminister Karin Enström intog sina platser.

Generalen tog befälet och lämnade kort därefter över talarstol och mikrofon till försvarsministern Karin Enström. Hon betonade Sveriges vilja att arbeta mot våld, förtryck och terror och för demokratin. Hon berömde soldaterna för insatsen och tackade också de anhöriga.

– Jag vill framföra mitt och regeringens tack för ett mycket väl genomfört uppdrag, sa hon till samtliga i OMS03.

Bengt Andersson inledde sitt korta tal med att berätta att han kände stor glädje över att få förrätta medaljutdelningen.

– Bra gjort! berömde han avslutningsvis.

Han delade därefter ut Försvarets medalj för internationella insatser till samtliga och sa också några personliga ord till var och en.

Naturlig del

Ceremonin var lång, vilket ledde till blodtrycksfall hos en av soldaterna. Caroline Bengtsson tog tag i situationen och soldaten var snabbt på fötter igen.

När den officiella delen var avslutad tog stora kramkalaset vid, vänner och anhöriga strömmade ner på golvet. Och Mona, Jan Olof och Fredrik Bengtsson fick välkomna Caroline hem.

Hon är fast anställd inom Försvarsmakten, befattningen i Afghanistan har varit stf plutonchef på logistikplutonen.

– Jag har varit där i sex månader.

Det är ingen ny utlandsmission på gång för hennes del. Men att åka iväg var inget hon tvekade inför.

– Det blir en naturlig del i yrket, ett naturligt nästa steg.

  • Kerstin Uppström