01 dec 2013 21:00

23 jan 2015 15:35

Nätverk stärker regionens näringsliv

Att starta fler nätverksgrupper och att få fler att delta, det är Annika Dahlins utmaning på nya jobbet på Västsvenska handelskammaren.
Allt för att stärka näringslivet i Skaraborg.

Västsvenska handelskammaren är en icke vinstdrivande näringslivsorganisation som har drygt 2 700 företag som medlemmar.

Man jobbar bland annat med politisk lobbying och då mycket med infrastruktur och utbildning.

– Det handlar om att utbilda rätt kompetenser för regionen, och det kräver bra samarbete med näringslivet, säger Annika Dahlin, produktansvarig för affärsnätverk.

Träffar likasinnade

Annika Dahlin började på Skövdekontoret i augusti och hennes arbetsuppgifter rör en annan del av verksamheten, nämligen nätverkandet.

I Skaraborg finns sju affärsnätverk: Vd, Ekonomi- och administrativa chefer, IT-chefer, Inköp/SCM, Hr/personalchef samt två grupper som heter Chef och ledare. Totalt ingår cirka 110 personer i nätverken.

– Om man är ensam i sin roll på företaget kan det vara bra att träffa andra för att nätverka, hitta nya lösningar och samla ihop det bästa hos varandra, säger Annika Dahlin, och fortsätter:

– I de båda chefsnätverken ingår ledare från olika branscher och där söker vi de spännande mötena. Vi märker att olika branscher kan lära mycket av varandra.

– Huvudsyftet med nätverken är att stärka företagen och det stärker i sin tur hela regionen.

Nya nätverk

När Annika Dahlin fick jobbet förändrades arbetsuppgifterna och hon fick en mer självständig roll som innebär egna projekt. Uppgiften är att utveckla affärsnätverken.

– Jag vill starta fler grupper och få in fler personer i nätverken. Man kan också tvärköra nätverk för att deltagarna ska kunna lära av varandra.

– Exempelvis skulle man kunna ha ett nätverk för dem som arbetar med utvecklingen av Skaraborg. Eller för unga med särskilda kompetenser som inte riktigt har någon sparringpartner på sitt jobb i dag. Hur ska man få dem att stanna i Skaraborg?

Skapa möjligheter

I nuläget ingår bara företag i nätverken men Annika Dahlin ser inga hinder för att exempelvis kommuner kan medverka.

– Kommunerna har stor betydelse för näringslivet. Om vi kan stärka kommunerna skapar det större möjligheter för ett gynnsamt klimat för näringslivet.

Nätverksgrupperna träffas fem, sex gånger under ett år och de flesta fortsätter sedan att träffas. Det är 10–15 deltagare i varje grupp och den leds av en samtalsledare. Man följer ett program, med olika ämnen, som planeras av deltagarna själva.

Västsvenska handelskammaren är en icke vinstdrivande näringslivsorganisation som har drygt 2 700 företag som medlemmar.

Man jobbar bland annat med politisk lobbying och då mycket med infrastruktur och utbildning.

– Det handlar om att utbilda rätt kompetenser för regionen, och det kräver bra samarbete med näringslivet, säger Annika Dahlin, produktansvarig för affärsnätverk.

Träffar likasinnade

Annika Dahlin började på Skövdekontoret i augusti och hennes arbetsuppgifter rör en annan del av verksamheten, nämligen nätverkandet.

I Skaraborg finns sju affärsnätverk: Vd, Ekonomi- och administrativa chefer, IT-chefer, Inköp/SCM, Hr/personalchef samt två grupper som heter Chef och ledare. Totalt ingår cirka 110 personer i nätverken.

– Om man är ensam i sin roll på företaget kan det vara bra att träffa andra för att nätverka, hitta nya lösningar och samla ihop det bästa hos varandra, säger Annika Dahlin, och fortsätter:

– I de båda chefsnätverken ingår ledare från olika branscher och där söker vi de spännande mötena. Vi märker att olika branscher kan lära mycket av varandra.

– Huvudsyftet med nätverken är att stärka företagen och det stärker i sin tur hela regionen.

Nya nätverk

När Annika Dahlin fick jobbet förändrades arbetsuppgifterna och hon fick en mer självständig roll som innebär egna projekt. Uppgiften är att utveckla affärsnätverken.

– Jag vill starta fler grupper och få in fler personer i nätverken. Man kan också tvärköra nätverk för att deltagarna ska kunna lära av varandra.

– Exempelvis skulle man kunna ha ett nätverk för dem som arbetar med utvecklingen av Skaraborg. Eller för unga med särskilda kompetenser som inte riktigt har någon sparringpartner på sitt jobb i dag. Hur ska man få dem att stanna i Skaraborg?

Skapa möjligheter

I nuläget ingår bara företag i nätverken men Annika Dahlin ser inga hinder för att exempelvis kommuner kan medverka.

– Kommunerna har stor betydelse för näringslivet. Om vi kan stärka kommunerna skapar det större möjligheter för ett gynnsamt klimat för näringslivet.

Nätverksgrupperna träffas fem, sex gånger under ett år och de flesta fortsätter sedan att träffas. Det är 10–15 deltagare i varje grupp och den leds av en samtalsledare. Man följer ett program, med olika ämnen, som planeras av deltagarna själva.