02 dec 2013 07:00

23 jan 2015 15:35

Mer beredskap på ambulansstationen

Ambulanserna i Skaraborg står mer i beredskap på stationen än tidigare.
– Under sommaren hade vi 300 färre passningar än under samma tid förra året, säger verksamhetschefen Elisabeth Hellström.

Om en ambulans lämnar stationen, åker ut till ett visst ställe och har beredskap därifrån räknas det som ett passningsuppdrag.

Korsningen vid Borgunda är ett ställe där det ofta stått ambulanser i beredskap, för att kunna täcka upp i fler områden.

Numera sker den mesta beredskapen på stationen. Genom mer effektiv dirigering och ett mer gränslöst tänkande fungerar det lika bra.

– Det är SOS Alarm som avgör om vi ska passa i ett område. Är det helt tomt ber de oss skicka en bil dit i beredskapssyfte. Tidigare ställde vi en bil på vissa ställen, även om det kanske inte behövdes, säger Elisabeth Hellström och tillägger:

– Det blir ingen skillnad på vårt sätt att klara uppdraget. Det finns ju ingen anledning att åka i onödan.

Arbetssättet har testats i regionen och nu fortsätter ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus. Under sommarmånaderna innebar det att verksamheten utförde 300 färre passningsuppdrag, jämfört med samma tid året innan. Sättet att arbeta gör även personalens situation bättre, då de kan tillbringa mer beredskapstid på stationen än i en ambulans.

– Det här blir intressant för oss i ytterområdena av regionen. I Göteborg spelar det ju ingen roll, säger Elisabeth Hellström.

Färre uppdrag

Sättet att jobba har bidragit till att få ned antalet uppdrag för ambulansen. Under de tio första månaderna i år genomfördes 29 922 uppdrag, inklusive de som benämns som tekniska men där personalen inte har någon patientkontakt, exempelvis just passningar. Under samma tid förra året handlade det om 30 156 uppdrag.

Flera andra ambulansområden noterar en rejäl uppgång i antalet uppdrag.

– Vi brukar ligga på en ökning med fyra-fem procent per år, det är svårt att säga vad det beror på men det ser likadant ut på de flesta ställena, säger Elisabeth Hellström.

Om en ambulans lämnar stationen, åker ut till ett visst ställe och har beredskap därifrån räknas det som ett passningsuppdrag.

Korsningen vid Borgunda är ett ställe där det ofta stått ambulanser i beredskap, för att kunna täcka upp i fler områden.

Numera sker den mesta beredskapen på stationen. Genom mer effektiv dirigering och ett mer gränslöst tänkande fungerar det lika bra.

– Det är SOS Alarm som avgör om vi ska passa i ett område. Är det helt tomt ber de oss skicka en bil dit i beredskapssyfte. Tidigare ställde vi en bil på vissa ställen, även om det kanske inte behövdes, säger Elisabeth Hellström och tillägger:

– Det blir ingen skillnad på vårt sätt att klara uppdraget. Det finns ju ingen anledning att åka i onödan.

Arbetssättet har testats i regionen och nu fortsätter ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus. Under sommarmånaderna innebar det att verksamheten utförde 300 färre passningsuppdrag, jämfört med samma tid året innan. Sättet att arbeta gör även personalens situation bättre, då de kan tillbringa mer beredskapstid på stationen än i en ambulans.

– Det här blir intressant för oss i ytterområdena av regionen. I Göteborg spelar det ju ingen roll, säger Elisabeth Hellström.

Färre uppdrag

Sättet att jobba har bidragit till att få ned antalet uppdrag för ambulansen. Under de tio första månaderna i år genomfördes 29 922 uppdrag, inklusive de som benämns som tekniska men där personalen inte har någon patientkontakt, exempelvis just passningar. Under samma tid förra året handlade det om 30 156 uppdrag.

Flera andra ambulansområden noterar en rejäl uppgång i antalet uppdrag.

– Vi brukar ligga på en ökning med fyra-fem procent per år, det är svårt att säga vad det beror på men det ser likadant ut på de flesta ställena, säger Elisabeth Hellström.

  • Alf Ehn

Ambulansuppdrag Skaraborg

Uppdrag Per dygn

Jan-okt 2011 27 300 (22 517) 89,8 (74,1)

Jan-okt 2012 30 156 (24 275) 98,9 (79,6)

Jan-okt 2013 29 922 (24 854) 98,4 (81,8)

Siffran inom parantes anger uppdrag där ambulanspersonal träffat patienten. I den totala siffran ingår även tekniska uppdrag, som bland annat passning, avbrutna uppdrag.

Källa: Skaraborgs sjukhus