02 dec 2013 21:59

23 jan 2015 15:35

Obesvarad fråga ledde till lång debatt

Varför har inte motionen om vindkraft besvarats, undrade Sture Grönblad vid måndagens kommunfullmäktige. Sedan var debatten om framtidens olika energikällor i full gång.

Hur är läget kring vindkraft samt förnyelsebar energi i Skövde kommun, och varför är min motion från 2011 inte besvarad? Sture Grönblads (MP) korta interpellation drog i gång en lång debatt i kommunfullmäktige under måndagenskvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), som frågan var riktad till, förklarade läget och även vad som är på gång fram över.

– Vi har följt hur lönsamheterna ser ut med investeringar, och det är inte ekonomiskt gynnsamt att gå in i det nu. Men motionen kommer att komma upp i början av nästa år, sade Katarina Jonsson, som tyckte det var bra att Sture Grönblad lyfte upp frågan i kommunfullmäktige.

Kontroversiellt

Sedan klev Josef Fransson (SD) upp i talarstolen och varnade för att de ekonomiska kalkylerna för vindkraftverk troligen kommer vara dystra inom en snar framtid.

– Det går inte att ersätta särskilt mycket med vindkraft. Det krävs dessutom en rad dubbelinvesteringar för att vindkraft ska fungera när det blåser och när det inte blåser.

Därefter begärde Philip Segell (M), i rollen som ordförande i Skövde värmeverk, ordet och påpekade att frågan är kontroversiell och att bland andra just Sture Grönblad tidigare röstat nej till vindkraft vid Sparresäter.

”Olika syn”

Leif Walterum (C) hade inte tänkt att ge sig in i debatten men gjorde så ändå.

– Framtidens energilösningar heter mångfald, det krävs många lösningar, sade Leif Walterum till Josef Fransson, som kontrade:

– Vindkraftverk kommer stå som rostiga monument över mänsklig dumhet som vi får se om tio–femton år.

– Verken består av helt och hållet återvinningsbart material, svarade Leif Walterum.

– Vi har i grunden olika syn på den här frågan, konstaterade Josef Fransson, och tillade att han tycker man borde anställa lärare i stället för subventionera vindkraft.

Fyra miljoner

Sture Grönblad förklarade att han röstat nej till vindkraft vid Sparresäter eftersom hans tanke var att Skövde kommun i stället skulle bygga vindkraft någon annanstans i Sverige.

Debatten gled sedan över på vatten- och solenergi och när Jasmin Vizlin (MP), Ann Lindgren (S), Roger Almgren (MP) och Per-Erik Gustafsson (S) sagt sitt förklarade fullmäktiges ordförande ärendet som avslutat.

Desto mindre debatt – rättare sagt ingen debatt – blev det när kommunfullmäktige senare beslutade att Norrmalms och Billingens vårdcentraler ska byggas om. Tekniska nämnden tilldelas fyra miljoner kronor för ombyggnationen som ska ske inom befintliga lokaler och genomföras mellan februari och juni 2014.

Efter votering avslog fullmäktige också den socialdemokratiska motionen om en cykelmotorväg mellan Skövde och Tibro, utmed riksväg 49.

Livsmedel i Stallsiken

Egon Frids (V) interpellation till Katarina Jonsson resulterade också i en del debatterande. Han undrade om kommunen kommer att medverka till en eventuell etablering av en livsmedelsbutik i Stallsiken.

– Stallsiken klarar sig bra som det är i dag, området behöver ingen livsmedelsbutik, sade Egon Frid, som anser att Skövde är överetablerat av dagligvarubutiker redan i dag.

– Handeln i Skövde kommun har inte upptäckt den där överetableringen än. De ökar sin omsättning varje år, svarade Orvar Eriksson (C).

– Skövde kommun etablerar aldrig privata aktörers ytor men vi ska alltid vara möjliggörare, svarade Katarina Jonsson.

Fullmäktige beslutade sedan att motionen är besvarad.

Hur är läget kring vindkraft samt förnyelsebar energi i Skövde kommun, och varför är min motion från 2011 inte besvarad? Sture Grönblads (MP) korta interpellation drog i gång en lång debatt i kommunfullmäktige under måndagenskvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), som frågan var riktad till, förklarade läget och även vad som är på gång fram över.

– Vi har följt hur lönsamheterna ser ut med investeringar, och det är inte ekonomiskt gynnsamt att gå in i det nu. Men motionen kommer att komma upp i början av nästa år, sade Katarina Jonsson, som tyckte det var bra att Sture Grönblad lyfte upp frågan i kommunfullmäktige.

Kontroversiellt

Sedan klev Josef Fransson (SD) upp i talarstolen och varnade för att de ekonomiska kalkylerna för vindkraftverk troligen kommer vara dystra inom en snar framtid.

– Det går inte att ersätta särskilt mycket med vindkraft. Det krävs dessutom en rad dubbelinvesteringar för att vindkraft ska fungera när det blåser och när det inte blåser.

Därefter begärde Philip Segell (M), i rollen som ordförande i Skövde värmeverk, ordet och påpekade att frågan är kontroversiell och att bland andra just Sture Grönblad tidigare röstat nej till vindkraft vid Sparresäter.

”Olika syn”

Leif Walterum (C) hade inte tänkt att ge sig in i debatten men gjorde så ändå.

– Framtidens energilösningar heter mångfald, det krävs många lösningar, sade Leif Walterum till Josef Fransson, som kontrade:

– Vindkraftverk kommer stå som rostiga monument över mänsklig dumhet som vi får se om tio–femton år.

– Verken består av helt och hållet återvinningsbart material, svarade Leif Walterum.

– Vi har i grunden olika syn på den här frågan, konstaterade Josef Fransson, och tillade att han tycker man borde anställa lärare i stället för subventionera vindkraft.

Fyra miljoner

Sture Grönblad förklarade att han röstat nej till vindkraft vid Sparresäter eftersom hans tanke var att Skövde kommun i stället skulle bygga vindkraft någon annanstans i Sverige.

Debatten gled sedan över på vatten- och solenergi och när Jasmin Vizlin (MP), Ann Lindgren (S), Roger Almgren (MP) och Per-Erik Gustafsson (S) sagt sitt förklarade fullmäktiges ordförande ärendet som avslutat.

Desto mindre debatt – rättare sagt ingen debatt – blev det när kommunfullmäktige senare beslutade att Norrmalms och Billingens vårdcentraler ska byggas om. Tekniska nämnden tilldelas fyra miljoner kronor för ombyggnationen som ska ske inom befintliga lokaler och genomföras mellan februari och juni 2014.

Efter votering avslog fullmäktige också den socialdemokratiska motionen om en cykelmotorväg mellan Skövde och Tibro, utmed riksväg 49.

Livsmedel i Stallsiken

Egon Frids (V) interpellation till Katarina Jonsson resulterade också i en del debatterande. Han undrade om kommunen kommer att medverka till en eventuell etablering av en livsmedelsbutik i Stallsiken.

– Stallsiken klarar sig bra som det är i dag, området behöver ingen livsmedelsbutik, sade Egon Frid, som anser att Skövde är överetablerat av dagligvarubutiker redan i dag.

– Handeln i Skövde kommun har inte upptäckt den där överetableringen än. De ökar sin omsättning varje år, svarade Orvar Eriksson (C).

– Skövde kommun etablerar aldrig privata aktörers ytor men vi ska alltid vara möjliggörare, svarade Katarina Jonsson.

Fullmäktige beslutade sedan att motionen är besvarad.

  • Carl Johan Hjerpe