02 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

Skövdebostäder vill bygga helt nytt

AB Skövdebostäder söker bygglov för ett helt nytt hus på Torggatan.
Därmed vill man riva det tidigare SN-huset.

Ursprungsplanen var att bygga om det forna tidningshuset i kvarteret Tyr till bostäder, men det visade sig bli alldeles för kostsamt. Skövdebostäder har gett upp den planen och prövar nu en ny väg för att få lönsamhet i projektet.

Nu vill man riva huset och bygga helt nytt från grunden. I sin bygglovsansökan som gått in till Skövde kommun vill Skövdebostäder bygga ett sex våningar högt hyreshus med 17–18 bostäder.

På plan sex föreslås en topplägenhet i fyra rum. Här finns en hake: detaljplanen medger en viss höjd på huset och maximalt fem våningar.

– Vi håller oss inom höjden, men frågar samtidigt om det är möjligt att ha sex våningar. Är inte det möjligt har vi ett andrahandsyrkande om fem våningar, säger vd Dan Sandén.

Hyreshuset är förutom topplägenheten tänkt att ha plats för 17 stycken tvårumslägenheter med kök.

I bottenplanet föreslås en kommersiell lokal

Samtidigt söker bolaget bygglov för att bygga om fyra stycken obebodda lägenheter i Edvin Jönsson-huset till tre tvåor och en trea.

Om projektet blir av planeras för byggstart 2014 och inflyttning 2015.

Ursprungsplanen var att bygga om det forna tidningshuset i kvarteret Tyr till bostäder, men det visade sig bli alldeles för kostsamt. Skövdebostäder har gett upp den planen och prövar nu en ny väg för att få lönsamhet i projektet.

Nu vill man riva huset och bygga helt nytt från grunden. I sin bygglovsansökan som gått in till Skövde kommun vill Skövdebostäder bygga ett sex våningar högt hyreshus med 17–18 bostäder.

På plan sex föreslås en topplägenhet i fyra rum. Här finns en hake: detaljplanen medger en viss höjd på huset och maximalt fem våningar.

– Vi håller oss inom höjden, men frågar samtidigt om det är möjligt att ha sex våningar. Är inte det möjligt har vi ett andrahandsyrkande om fem våningar, säger vd Dan Sandén.

Hyreshuset är förutom topplägenheten tänkt att ha plats för 17 stycken tvårumslägenheter med kök.

I bottenplanet föreslås en kommersiell lokal

Samtidigt söker bolaget bygglov för att bygga om fyra stycken obebodda lägenheter i Edvin Jönsson-huset till tre tvåor och en trea.

Om projektet blir av planeras för byggstart 2014 och inflyttning 2015.