03 dec 2013 16:43

07 jan 2015 09:50

Överskott – tack vare SFI

Den stora volymökningen på SFI-verksamheten i Skövde får konsekvenser på många sätt.
Ett av dem är att utbildningsnämnden nu enligt prognosen får ett budgetöverskott på 1,25 miljoner kronor.

Som SLA har skrivit om tidigare har SFI-verksamheten växt kraftigt det senaste året. Antalet elever har ökat med mer än 60 procent, framför allt efter tillströmningen av syriska flyktingar.

Eleverna tillhör främst gruppen ”etablering” som finansieras av statsbidrag och då Skövde inte hunnit hyra nya lokaler har inkomsterna blivit större än utgifterna.

– Det har ju varit väldigt svårt att budgetera för något sådant här då vi inför året inte visste vad som skulle ske, säger utbildningschefen Gustaf Olsson.

Detta innebär att utbildningsnämnden i sin prognos nu visar ett överskott på 1 250 000 kronor.

Förutom det ökade antalet elever beror överskottet till viss del på att färre elever inom gymnasiesärskolan än beräknat valt att studera i en annan kommun än Skövde vilket resulterat i lägre kostnader.

Som SLA har skrivit om tidigare har SFI-verksamheten växt kraftigt det senaste året. Antalet elever har ökat med mer än 60 procent, framför allt efter tillströmningen av syriska flyktingar.

Eleverna tillhör främst gruppen ”etablering” som finansieras av statsbidrag och då Skövde inte hunnit hyra nya lokaler har inkomsterna blivit större än utgifterna.

– Det har ju varit väldigt svårt att budgetera för något sådant här då vi inför året inte visste vad som skulle ske, säger utbildningschefen Gustaf Olsson.

Detta innebär att utbildningsnämnden i sin prognos nu visar ett överskott på 1 250 000 kronor.

Förutom det ökade antalet elever beror överskottet till viss del på att färre elever inom gymnasiesärskolan än beräknat valt att studera i en annan kommun än Skövde vilket resulterat i lägre kostnader.