03 dec 2013 16:54

07 jan 2015 10:05

KD motionerar om levnadsvanor

Kristdemokraterna vill i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska stödja en förändring av en ohälsosam levnadsvana för barn och unga. Motionärerna Conny Brännberg och Valéria Kant hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som bland annat behandlar tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

– Ett särskilt fokus ska riktas till småbarnsföräldrar och där exempelvis BVC eller sjukhusens barnenheter kan utgöra pilotprojekt med syfta att nå barn och unga genom föräldrarna, skriver motionärerna.

Kristdemokraterna vill i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska stödja en förändring av en ohälsosam levnadsvana för barn och unga. Motionärerna Conny Brännberg och Valéria Kant hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som bland annat behandlar tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

– Ett särskilt fokus ska riktas till småbarnsföräldrar och där exempelvis BVC eller sjukhusens barnenheter kan utgöra pilotprojekt med syfta att nå barn och unga genom föräldrarna, skriver motionärerna.