03 dec 2013 16:27

07 jan 2015 10:05

Gott förtroende för sjukvården i Västra Götaland

Förtroendet för sjukvården i Västra Götaland är gott, enligt Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser.

– Öppna jämförelser är viktiga drivkrafter inom förändringsarbetet, sägefr Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Fyra av fem tillfrågade anser att de har tillgång till den vård de behöver. Mellan 65 och 70 procent tycker att de har ett gott förtroende för vårdcentraler och sjukhus. Diabetessjukvården håller hög kvalitet, resultatet är högre än för riket. Vaccinationsfrekvensen har barn är hög och en stor andel kvinnor genomgår gynekologiska cellprover eller alkoholscreening under sin graviditet.

Däremot behöver väntetiderna till besök och behandling vid cancersjukdom kortas, onödig förskrivning av antibiotika behöver minskas. Det finns även skillnader mellan sjukhusen som behöver granskas och utredas.

Förtroendet för sjukvården i Västra Götaland är gott, enligt Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser.

– Öppna jämförelser är viktiga drivkrafter inom förändringsarbetet, sägefr Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Fyra av fem tillfrågade anser att de har tillgång till den vård de behöver. Mellan 65 och 70 procent tycker att de har ett gott förtroende för vårdcentraler och sjukhus. Diabetessjukvården håller hög kvalitet, resultatet är högre än för riket. Vaccinationsfrekvensen har barn är hög och en stor andel kvinnor genomgår gynekologiska cellprover eller alkoholscreening under sin graviditet.

Däremot behöver väntetiderna till besök och behandling vid cancersjukdom kortas, onödig förskrivning av antibiotika behöver minskas. Det finns även skillnader mellan sjukhusen som behöver granskas och utredas.