03 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

Krismöte om biogas

Kommunen och Göteborg Energi ska träffas

Skövde biogas AB har återkommande problem och nu kallas ägarna till ett möte för att diskutera bolagets kris.
I en akut handlingsplan föreslås bland annat att anläggningen får en egen platschef.

Skövde kommun och Göteborg Energi har tillsammans satsat över 100 miljoner kronor i anläggningen i Skövde som hittills kantats av stora problem med:

* Lukt: Grannar plågas av lukten från anläggningen vilket lett till polisanmälningar och krav från miljönämnden.

* Ekonomi: Produktionsbortfall, lägre intäkter och ökade kostnader för bland annat transporter tynger bolaget resultat. Ägarna har redan tvingats lägga in över 10 miljoner i extra ägartillskott, men redan nu diskuteras behovet av ytterligare tillskott under 2014.

* Teknik: Luktproblematiken är bara en del. Läckande bufferttankar är andra. Här förs diskussioner med den tyska leverantören Farmatic om ansvaret.

Diskuterar

På torsdag ska Skövde tre kommunalråd samt tjänstemän träffa en delegation från Göteborg energi ledd av vd Lotta Brändström.

– Det är läge för att ägarrepresentanterna sätter sig ned och diskuterar igenom läget, säger Leif Walterum (C), kommunalråd och ledamot i styrelsen för Skövde biogas AB.

Ovanligt att ägarna träffas på det viset. Är det ett krismöte?

– Nej, det är ett framtidsmöte om fortsättningen, säger Walterum.

Bolagets vd Jonas Andersson har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan och Skövde kommun vill att man tillsätter en platschef som på plats vid anläggningen i Skövde har ansvaret. Nu vill man återskapa förtroendet för Skövde biogas AB.

Göteborg Energi är ansvarigt för driften, men Walterum säger att ansvaret där blir delat på flera händer efter affärsområden. Anläggningen har ingen egen bemanning utan alla tjänster köps in.

Är det ett krav från kommunen sida att det blir en platschef?

– Delat ansvar har sina brister och vi har tydligt uttalat att det finns behov av beslutskompetens på plats i Skövde. Det vore bra för anläggningen.

Viktigt kvartal

När det gäller ekonomin säger Leif Walterum att bolaget har god likviditet över årsskiftet, men gasproduktionen under första kvartalet 2014 blir viktig.

– Vi visste att 2013–2015 skulle bli ge minusresultat, men vi kunde aldrig tro att uppförsbacken skulle bli så här tuff, erkänner Walterum.

Skövde kommun och Göteborg Energi har tillsammans satsat över 100 miljoner kronor i anläggningen i Skövde som hittills kantats av stora problem med:

* Lukt: Grannar plågas av lukten från anläggningen vilket lett till polisanmälningar och krav från miljönämnden.

* Ekonomi: Produktionsbortfall, lägre intäkter och ökade kostnader för bland annat transporter tynger bolaget resultat. Ägarna har redan tvingats lägga in över 10 miljoner i extra ägartillskott, men redan nu diskuteras behovet av ytterligare tillskott under 2014.

* Teknik: Luktproblematiken är bara en del. Läckande bufferttankar är andra. Här förs diskussioner med den tyska leverantören Farmatic om ansvaret.

Diskuterar

På torsdag ska Skövde tre kommunalråd samt tjänstemän träffa en delegation från Göteborg energi ledd av vd Lotta Brändström.

– Det är läge för att ägarrepresentanterna sätter sig ned och diskuterar igenom läget, säger Leif Walterum (C), kommunalråd och ledamot i styrelsen för Skövde biogas AB.

Ovanligt att ägarna träffas på det viset. Är det ett krismöte?

– Nej, det är ett framtidsmöte om fortsättningen, säger Walterum.

Bolagets vd Jonas Andersson har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan och Skövde kommun vill att man tillsätter en platschef som på plats vid anläggningen i Skövde har ansvaret. Nu vill man återskapa förtroendet för Skövde biogas AB.

Göteborg Energi är ansvarigt för driften, men Walterum säger att ansvaret där blir delat på flera händer efter affärsområden. Anläggningen har ingen egen bemanning utan alla tjänster köps in.

Är det ett krav från kommunen sida att det blir en platschef?

– Delat ansvar har sina brister och vi har tydligt uttalat att det finns behov av beslutskompetens på plats i Skövde. Det vore bra för anläggningen.

Viktigt kvartal

När det gäller ekonomin säger Leif Walterum att bolaget har god likviditet över årsskiftet, men gasproduktionen under första kvartalet 2014 blir viktig.

– Vi visste att 2013–2015 skulle bli ge minusresultat, men vi kunde aldrig tro att uppförsbacken skulle bli så här tuff, erkänner Walterum.