04 dec 2013 13:30

07 jan 2015 10:05

Skövdebo får rätt av ARN – delvis

En Skövdebo blev under en festnatt av med 26 000 kronor – han misstänker att han blev drogad men banken vägrade ersätta honom. Allmänna reklamationsnämnden anser dock att banken ska ersätta en del av summan.

Skövdebon var tillsammans med ett par kompisar i Göteborg i november förra året för att festa. De skildes åt en kort stund och mannen tog en taxi, som visade sig vara en så kallad svarttaxi, för att möta dem. Under taxiresan frågade chauffören om han ville köpa öl. Han tackade ja och efter fem minuter blev allting svart. Han vaknade upp dagen därpå på polisens tillnyktringsenhet. Han upptäckte att plånboken saknades. Tillbaka på hotellrummet hittade han den, men den var då tömd på kontanter och sedan upptäckte han också att någon tagit ut nästan 26 000 kronor på hans kort.

Svarttaxi - höjd brottsrisk

Mannen misstänker att han blev drogad när han drack ölen i svarttaxin och krävde att hans bank skulle betala tillbaka hans pengar. Mannen ansåg inte att han hade agerat särskilt klandervärt.

Men det tyckte banken och vägrade betala. Bland annat just med hänvisning till att man ansåg att han borde ha förstått att han åkte med en svarttaxi när han erbjöds köpa öl och att resa med svarttaxi innebär allmänt en höjd risk för att utsättas för brott, anser banken. dessutom konstaterade banken att uttagen från hans kort gjorts med pinkod, alltså har den som tagit ut pengarna haft kännedom om denna.

”Oaktsam”

Skövdebon gick då vidare med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

ARN har nu granskat ärendet och håller delvis med banken. Nämnden säger att mannen har varit grovt oaktsam och att han åsidosatt sina skyldigheter mot banken när det gäller betryggande förvaring och uppsikt över kort och kod. Men nämnden anser inte att mannen handlande har präglats av sådan likgiltighet inför risken att förlora kontrollen över kortet att det kan anses särskilt klandervärt i den mening som avses i lagen.

ARN menar att mannen själv får ta ansvaret för uttagen upp till 12 000 kronor, resten bör banken stå för. ARN:s beslut är en rekommendation.

Skövdebon var tillsammans med ett par kompisar i Göteborg i november förra året för att festa. De skildes åt en kort stund och mannen tog en taxi, som visade sig vara en så kallad svarttaxi, för att möta dem. Under taxiresan frågade chauffören om han ville köpa öl. Han tackade ja och efter fem minuter blev allting svart. Han vaknade upp dagen därpå på polisens tillnyktringsenhet. Han upptäckte att plånboken saknades. Tillbaka på hotellrummet hittade han den, men den var då tömd på kontanter och sedan upptäckte han också att någon tagit ut nästan 26 000 kronor på hans kort.

Svarttaxi - höjd brottsrisk

Mannen misstänker att han blev drogad när han drack ölen i svarttaxin och krävde att hans bank skulle betala tillbaka hans pengar. Mannen ansåg inte att han hade agerat särskilt klandervärt.

Men det tyckte banken och vägrade betala. Bland annat just med hänvisning till att man ansåg att han borde ha förstått att han åkte med en svarttaxi när han erbjöds köpa öl och att resa med svarttaxi innebär allmänt en höjd risk för att utsättas för brott, anser banken. dessutom konstaterade banken att uttagen från hans kort gjorts med pinkod, alltså har den som tagit ut pengarna haft kännedom om denna.

”Oaktsam”

Skövdebon gick då vidare med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

ARN har nu granskat ärendet och håller delvis med banken. Nämnden säger att mannen har varit grovt oaktsam och att han åsidosatt sina skyldigheter mot banken när det gäller betryggande förvaring och uppsikt över kort och kod. Men nämnden anser inte att mannen handlande har präglats av sådan likgiltighet inför risken att förlora kontrollen över kortet att det kan anses särskilt klandervärt i den mening som avses i lagen.

ARN menar att mannen själv får ta ansvaret för uttagen upp till 12 000 kronor, resten bör banken stå för. ARN:s beslut är en rekommendation.