04 dec 2013 16:40

23 jan 2015 15:35

Toppad undervisning på Helenaskolan

Nästa år hamnar Helenaskolan i fint sällskap. Som blott den sjunde skolan i landet startar man spetsundervisning.
– Vi är glada och stolta, säger Tobias Axnemon, rektor för årskurs 7.

Från och med i höst ska Helenaskolan bedriva spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Skolverket var också imponerande över skolans tekniksatsning med framgångarna i First Lego league som flaggskepp.

Men teknik finns ännu inte med som spetsutbildning, därför fick Helenaskolans ledning nöja sig med de andra fyra ämnena. Något som Axnemon hans kollega Susanne Linder och skolchefen Anna Sundström kan leva med.

– Det här känns bra, säger Linder som är rektor för åttorna och niorna.

– Skolan behöver lyfta fram talanger i alla ämnen, fortsätter hon och syftar på elitutbildningarna för musik och idrott som funnits i många år.

Kom förra året

De första spetsutbildningarna sjösattes förra hösten. Eleverna som tar en av de 28 platserna på Helenaskolan i höst får räkna med ett högt tempo. Man pluggar på gymnasienivå och får betyg på kurserna.

Bara att komma in blir tufft. Dels måste betygen vara tillräckligt höga, man måste även klara ett intagningsprov och man ska också kunna visa att man är tillräckligt motiverad.

– Till matte- och NO-spåret har jag hört om elever som sökt bara för att få gå i skola i centrala Skövde, utan att egentligen haft förutsättningar för att klara av utbildningen. Nu är kraven skarpa och man får förväntningar på sig, säger Anna Sundström.

Eleverna som söker konkurrerar också med 13-åringar från hela landet. Men skolledningen tror inte att det kommer elever från Kiruna – utan man räknar med att upptagningsområdet inte sträcker sig utanför Skövdes kranskommuner.

Samarbete med Västerhöjd

Lärare från Västerhöjd kommer att ha ett nära samarbete med spetsutbildningen. Men exakt hur utbildningen kommer att se ut vet man inte än. Man måste dessutom skicka ut nya ansökningslappar eftersom det gröna ljuset för spetsutbildningen tändes för en knapp vecka sedan.

Hur gymnasieskolan kommer att tackla elever som redan läst på gymnasienivå återstår att se.

– Det blir ett angenämt problem för dem, de har tre år på sig till den första kullen kommer dit, säger Axnemon.

Spetseleverna kommer emellertid inte att bli särbehandlade

– Det blir inga guldklassrum eller finare stolar för dem, säger Susanne Lindner som hoppas att spetsutbildningen ska inspirera hela Helenaskolan.

Från och med i höst ska Helenaskolan bedriva spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Skolverket var också imponerande över skolans tekniksatsning med framgångarna i First Lego league som flaggskepp.

Men teknik finns ännu inte med som spetsutbildning, därför fick Helenaskolans ledning nöja sig med de andra fyra ämnena. Något som Axnemon hans kollega Susanne Linder och skolchefen Anna Sundström kan leva med.

– Det här känns bra, säger Linder som är rektor för åttorna och niorna.

– Skolan behöver lyfta fram talanger i alla ämnen, fortsätter hon och syftar på elitutbildningarna för musik och idrott som funnits i många år.

Kom förra året

De första spetsutbildningarna sjösattes förra hösten. Eleverna som tar en av de 28 platserna på Helenaskolan i höst får räkna med ett högt tempo. Man pluggar på gymnasienivå och får betyg på kurserna.

Bara att komma in blir tufft. Dels måste betygen vara tillräckligt höga, man måste även klara ett intagningsprov och man ska också kunna visa att man är tillräckligt motiverad.

– Till matte- och NO-spåret har jag hört om elever som sökt bara för att få gå i skola i centrala Skövde, utan att egentligen haft förutsättningar för att klara av utbildningen. Nu är kraven skarpa och man får förväntningar på sig, säger Anna Sundström.

Eleverna som söker konkurrerar också med 13-åringar från hela landet. Men skolledningen tror inte att det kommer elever från Kiruna – utan man räknar med att upptagningsområdet inte sträcker sig utanför Skövdes kranskommuner.

Samarbete med Västerhöjd

Lärare från Västerhöjd kommer att ha ett nära samarbete med spetsutbildningen. Men exakt hur utbildningen kommer att se ut vet man inte än. Man måste dessutom skicka ut nya ansökningslappar eftersom det gröna ljuset för spetsutbildningen tändes för en knapp vecka sedan.

Hur gymnasieskolan kommer att tackla elever som redan läst på gymnasienivå återstår att se.

– Det blir ett angenämt problem för dem, de har tre år på sig till den första kullen kommer dit, säger Axnemon.

Spetseleverna kommer emellertid inte att bli särbehandlade

– Det blir inga guldklassrum eller finare stolar för dem, säger Susanne Lindner som hoppas att spetsutbildningen ska inspirera hela Helenaskolan.

Spetsutbildning

Skolor med spetsutbildning 2013/14: Dammfriskolan, Malmö (matematik), Söderkullaskolan, Malmö (engelska), Engelbrektsskolan, Stockholm (matematik), Sturebyskolan, Stockholm (matematik), Franska Skolan, Göteborg (franska), Roggeskolan, Strängnäs (samhällskunskap, historia), Helenaskolan, Skövde (matematik, biologi, fysik, kemi).

Skolornas ansökningar gäller i fem år.

Inom spetsutbildningarna kan eleverna läsa gymnasiekurser och få betyg i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. I övrigt följer eleverna den ordinarie undervisningen i skolan. I övrigt följer eleverna den ordinarie undervisningen i skolan.

Skolan måste enligt Skolverkets bestämmelser ha ett etablerat samarbete med en gymnasieskola som har utbildning och lärare i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.

Källa: