05 dec 2013 13:09

07 jan 2015 09:50

Västra nämnden vill ha vårdkedja

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tog under onsdagen beslut om en vårdkedja för smärtpatienter, enligt ett pressmeddelande.

Syftet är att patienterna ska få tillgång till rätt vård utifrån behov. En första bedömning av patienten görs av allmänläkare på vårdcentralen. Patienten kan därifrån remitteras till särskilda team där flera yrkeskategorier samarbetar. Vid behov kan patienten också remitteras till Skaraborgs Sjukhus smärtenhet/smärtcentrum.

Under torsdagen ska östra nämnden behandla frågan.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tog under onsdagen beslut om en vårdkedja för smärtpatienter, enligt ett pressmeddelande.

Syftet är att patienterna ska få tillgång till rätt vård utifrån behov. En första bedömning av patienten görs av allmänläkare på vårdcentralen. Patienten kan därifrån remitteras till särskilda team där flera yrkeskategorier samarbetar. Vid behov kan patienten också remitteras till Skaraborgs Sjukhus smärtenhet/smärtcentrum.

Under torsdagen ska östra nämnden behandla frågan.