05 dec 2013 05:00

07 jan 2015 10:05

Lyckat projekt permanentas

Tio anställningar för ungdomar med funktionsnedsättningar permanentas.
– Det här betyder mycket för de unga, säger Peter Lidström, chef på Arbetsmarknadsavdelningen.

Våren 2012 frågade Arbetsförmedlingen om inte Skövde kommun kunde hjälpa till att ordna arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning.

Så blev det och med hjälp av Arbetsmarknadsavdelningen, Ama, fick tio ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anställning inom kommunen – till en början året ut men anställningarna förlängdes till kommande årsskifte.

Och nu väntas kommunstyrelsen alltså permanenta projektet.

– Nu gör vi det här kontinuerligt och det är så klar otroligt roligt och bra att vi kan permanenta de här tio platserna, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Anställningarna samfinansieras med staten – via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – och kommunens del är 500 000 kronor.

– Det här betyder mycket, en viktig del för de unga är att få ett jobb, säger Peter Lidström, chef på Arbetsmarknadsavdelningen.

Ungdomarnas anställningar är begränsade till en tvåårsperiod och meningen är att alla till en början ska arbeta inom kommunala förvaltningar.

– Målsättningen är att ungdomarna efter det ska ta sig sig in på arbetsmarknaden eller i utbildning, säger Peter Lidström.

Arbetsförmedlingen har placerat en handläggare på Ama för att underlätta arbetet.

Av de elva som hittills varit anställda har tre personer gått vidare mot utbildning eller arbete utanför kommunens förvaltningar. En fjärde har avslutats och övriga är kvar.

– Projektet är väldigt lyckat som vi ser det, men sedan har det så klart utvecklingspotential, säger Peter Lidström.

Representanter från kommunen och Arbetsförmedlingen har till och med fått föreläsa om projektet, som kallas Utveckling för unga, för andra kommuner liksom i ett nationellt nätverk där Skövde lyfts fram som förebild.

Under 2014 kommer några kommuner dessutom att genomföra studiebesök i verksamheten i Skövde.

Våren 2012 frågade Arbetsförmedlingen om inte Skövde kommun kunde hjälpa till att ordna arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning.

Så blev det och med hjälp av Arbetsmarknadsavdelningen, Ama, fick tio ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anställning inom kommunen – till en början året ut men anställningarna förlängdes till kommande årsskifte.

Och nu väntas kommunstyrelsen alltså permanenta projektet.

– Nu gör vi det här kontinuerligt och det är så klar otroligt roligt och bra att vi kan permanenta de här tio platserna, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Anställningarna samfinansieras med staten – via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – och kommunens del är 500 000 kronor.

– Det här betyder mycket, en viktig del för de unga är att få ett jobb, säger Peter Lidström, chef på Arbetsmarknadsavdelningen.

Ungdomarnas anställningar är begränsade till en tvåårsperiod och meningen är att alla till en början ska arbeta inom kommunala förvaltningar.

– Målsättningen är att ungdomarna efter det ska ta sig sig in på arbetsmarknaden eller i utbildning, säger Peter Lidström.

Arbetsförmedlingen har placerat en handläggare på Ama för att underlätta arbetet.

Av de elva som hittills varit anställda har tre personer gått vidare mot utbildning eller arbete utanför kommunens förvaltningar. En fjärde har avslutats och övriga är kvar.

– Projektet är väldigt lyckat som vi ser det, men sedan har det så klart utvecklingspotential, säger Peter Lidström.

Representanter från kommunen och Arbetsförmedlingen har till och med fått föreläsa om projektet, som kallas Utveckling för unga, för andra kommuner liksom i ett nationellt nätverk där Skövde lyfts fram som förebild.

Under 2014 kommer några kommuner dessutom att genomföra studiebesök i verksamheten i Skövde.

  • Carl Johan Hjerpe