05 dec 2013 16:19

07 jan 2015 10:05

Åtalad företagare förnekar brott

ÅTAL: Skövdeföretagare har åsidosatt bokföringslagen

En Skövdeföretagare har åtalats misstänkt för bokföringsbrott. Åklagaren anser att mannen inte har upprättat årsredovisning.

Skövdebon har varit företrädare för ett företag som försatts i konkurs. Han har också varit ansvarig för att företagets bokföringsskyldighet fullgjordes i överensstämmelse med bokföringslagen.

Under torsdagen åtalade mannen misstänkt för bokföringsbrott. Åklagaren hävdar att mannen uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt bokföringsskyldigheten. Detta genom att han låtit bli att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning.

Företagaren förnekar brott och menar i stället att ansvaret för det faktum att årsredovisningen inte upprättats vilar på den revisionsbyrå som företaget anlitat.

Skövdebon har varit företrädare för ett företag som försatts i konkurs. Han har också varit ansvarig för att företagets bokföringsskyldighet fullgjordes i överensstämmelse med bokföringslagen.

Under torsdagen åtalade mannen misstänkt för bokföringsbrott. Åklagaren hävdar att mannen uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt bokföringsskyldigheten. Detta genom att han låtit bli att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning.

Företagaren förnekar brott och menar i stället att ansvaret för det faktum att årsredovisningen inte upprättats vilar på den revisionsbyrå som företaget anlitat.