05 dec 2013 21:30

07 jan 2015 10:05

Västgöten drömmer om barn

Västgötarna drömmer om att bilda familj och få barn mer än alla andra i Sverige. Önskan om att vara och förbli frisk och vara ekonomiskt oberoende delar vi med resten av svenskarna.

Detta om man ska tro på Drömbarometern, en undersökning där 6 261 personer från 15 år och uppåt har fått svara på enkätfrågor om vad man önskar sig mest här i livet.

När västgötarna har fått rangordna vad högsta drömmen i livet är hamnar att bli/vara frisk i topp, 65 procent önskar detta. Därefter följer att bli ekonomiskt oberoende, resa mycket, känna sig fri och få bestämma över sitt eget liv och få harmoni och sinnesro, det sista önskade 34 procent.

– Stress är en del av mångas vardag och stressrelaterade sjukdomar är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Att vi drömmer om mer tid och en bättre balans mellan arbete och familj är således föga förvånande. Det kan tolkas som en motreaktion till den verklighet många lever i, säger Katarina Gospic, hjärnforskare och författare, i en förklaring till undersökningen.

När personer över hela landet bara fick välja ett alternativ för livets största dröm hamnade fortfarande bli/vara frisk i topp med 35 procent, därefter kom ekonomiskt oberoende 15 procent, bilda familj/få barn 6 procent, få harmoni 6 procent och få känna sig fri, 6 procent.

I Västergötland är det så många som 20 procent som drömmer om att bilda familj och få barn, men det är värt att veta att just i den enkätdelen fick man kryssa i så många drömmar man ville.

4 procent av västgötarna ville åka ut i rymden och 6 procent ville bli snyggare.

Drömbarometern är en rikstäckande undersökning med 6261 respondenter i åldrarna 15 år och uppåt. Den är genomförd under oktober månad 2012, som en webbenkät via TNS SIFOs webbpanel bestående av drygt 100 000 personer. Undersökningen görs årligen sedan 2009 på beställning av Lotto och Svenska spel.

Detta om man ska tro på Drömbarometern, en undersökning där 6 261 personer från 15 år och uppåt har fått svara på enkätfrågor om vad man önskar sig mest här i livet.

När västgötarna har fått rangordna vad högsta drömmen i livet är hamnar att bli/vara frisk i topp, 65 procent önskar detta. Därefter följer att bli ekonomiskt oberoende, resa mycket, känna sig fri och få bestämma över sitt eget liv och få harmoni och sinnesro, det sista önskade 34 procent.

– Stress är en del av mångas vardag och stressrelaterade sjukdomar är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Att vi drömmer om mer tid och en bättre balans mellan arbete och familj är således föga förvånande. Det kan tolkas som en motreaktion till den verklighet många lever i, säger Katarina Gospic, hjärnforskare och författare, i en förklaring till undersökningen.

När personer över hela landet bara fick välja ett alternativ för livets största dröm hamnade fortfarande bli/vara frisk i topp med 35 procent, därefter kom ekonomiskt oberoende 15 procent, bilda familj/få barn 6 procent, få harmoni 6 procent och få känna sig fri, 6 procent.

I Västergötland är det så många som 20 procent som drömmer om att bilda familj och få barn, men det är värt att veta att just i den enkätdelen fick man kryssa i så många drömmar man ville.

4 procent av västgötarna ville åka ut i rymden och 6 procent ville bli snyggare.

Drömbarometern är en rikstäckande undersökning med 6261 respondenter i åldrarna 15 år och uppåt. Den är genomförd under oktober månad 2012, som en webbenkät via TNS SIFOs webbpanel bestående av drygt 100 000 personer. Undersökningen görs årligen sedan 2009 på beställning av Lotto och Svenska spel.

  • Kerstin Uppström