06 dec 2013 05:00

07 jan 2015 09:50

Miljonkrav avgörs i rätten

VÄSTRA GÖTALAND: Försäkringskassan vill ha tillbaka pengar från folktandvården

Försäkringskassan återkräver folktandvården i regionen på 1 824 641,55 kronor för utbetald tandvårdsersättning.
– Vi kommer att pröva det rättsligt, säger tandvårdschef Ann-Marie Olhede.

Pengarna gäller statlig tandvårdsersättning som betalades ut 2009 för patienter i Västra Götaland födda 1988 och 1989.

De kullarna har fri tandvård, enligt ett beslut i Västra Götaland, och då anser Försäkringskassan som administrerar den statliga ersättningen, att regionen ska stå för hela kostnaden.

Försäkringskassan menar att då vårdgivaren har avgiftsfri tandvård ska priset som rapporteras till Försäkringskassan vara noll kronor. Därmed ska det inte vara statligt stöd.

Regionen hävdar att staten fortfarande ska stå för den del, som den gör då det gäller vuxna patienter. Om regionen eller patienten betalar resten ska inte spela någon roll.

– Vi kan inte ta över en statlig ersättning, säger Ann-Marie Olhede.

Förvaltningsrätten

Parterna har länge diskuterat saken utan att komma överens, och nu kommer ärendet att avgöras vid Förvaltningsrätten.

– Den som förlorar kommer att överklaga till högre instans. Det är viktigt att det blir ett besked om vad som gäller. Det finns flera landsting som har planer på att införa fri tandvård för vissa åldersgrupper, många är intresserade av det här, säger Olhede.

Fri tandvård

2008 infördes fri tandvård för patienter till och med de fyller 20. Reformen har följts upp med en höjning av åldern och från och med 1 januari 2013 omfattas patienter till och med det år de fyller 23.

Pengarna gäller statlig tandvårdsersättning som betalades ut 2009 för patienter i Västra Götaland födda 1988 och 1989.

De kullarna har fri tandvård, enligt ett beslut i Västra Götaland, och då anser Försäkringskassan som administrerar den statliga ersättningen, att regionen ska stå för hela kostnaden.

Försäkringskassan menar att då vårdgivaren har avgiftsfri tandvård ska priset som rapporteras till Försäkringskassan vara noll kronor. Därmed ska det inte vara statligt stöd.

Regionen hävdar att staten fortfarande ska stå för den del, som den gör då det gäller vuxna patienter. Om regionen eller patienten betalar resten ska inte spela någon roll.

– Vi kan inte ta över en statlig ersättning, säger Ann-Marie Olhede.

Förvaltningsrätten

Parterna har länge diskuterat saken utan att komma överens, och nu kommer ärendet att avgöras vid Förvaltningsrätten.

– Den som förlorar kommer att överklaga till högre instans. Det är viktigt att det blir ett besked om vad som gäller. Det finns flera landsting som har planer på att införa fri tandvård för vissa åldersgrupper, många är intresserade av det här, säger Olhede.

Fri tandvård

2008 infördes fri tandvård för patienter till och med de fyller 20. Reformen har följts upp med en höjning av åldern och från och med 1 januari 2013 omfattas patienter till och med det år de fyller 23.

  • Alf Ehn