06 dec 2013 05:30

23 jan 2015 15:35

Samarbete i flygplatsfrågan?

FLYG: Hett ämne diskuteras mellan Skövde, Falköping och Lidköping

Är det är ekonomiskt försvarbart med flygplatser i Skövde, Falköping och Lidköping? Det är utgångspunkten i nya, hittills okända, diskussioner.
– Det kan bli någon form av samarbete, säger Philip Segell (M) i Skövde flygplats AB.

Det finns i Skövde, Falköping och Lidköping. Flygplatser alltså. Och alla känner säkerligen till de mångåriga och ofta kritiska diskussioner kring de dyrbara flygplatserna i dessa kommuner.

Men kanske finns det nu en möjlighet att totalkostanden för respektive kommun blir lägre. Detta om det blir något av de nyligen inledda diskussionerna mellan kommunerna som Skövde tog initiativet till.

”Inte vettigt”

Philip Segell (M), ordförande i Skövde flygplats AB, bekräftar att diskussionerna är i gång.

– Jo, det stämmer, men det är inget vi velat gå ut med tidigare, just för att undvika spekulationer.

Diskussionerna bottnar i att många anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att det finns tre flygplatser så nära varandra.

– Vi måste göra något. Det är inte vettigt att ha tre flygplatser på denna lilla yta. Vad kan vi göra i den här frågan, är en av frågeställningarna, säger Philip Segell.

– Finns det ens behov av en flygplats? Spontant är svaret ja, eftersom bland annat företagen Volvo och Kinnarps utnyttjar dem. Men det kanske finns andra lösningar.

Känsligt ämne

Segell ger exempel på vilka möjligheter som finns till samarbete.

– Eventuellt kan det räcka med ett flygplatsbolag för två flygplatser, eller kanske ett bolag och en flygplats. Detta skulle ge en totalt sett lägre kostnad för varje kommun.

Flygplatserna i de tre kommunerna har varit ett känsligt ämne och är kanske fortfarande det i mångas ögon. För ett år sedan öppnades för ett samarbete mellan kommunerna genom SKL, Sveriges kommuner och landsting, med kommunalråden Katarina Jonsson (M, Skövde, och Kjell Hedvall (S), Lidköping, i spetsen.

– Flygplatsfrågan var en av många frågor där mycket handlade om att vi måste agera tillsammans för att stå emot Göteborg.

En utredning tillsattes om flyget men allt mynnade den gången ut i att det fanns svårigheter med att samutnyttja flygplatserna.

Kanske kan de nya diskussionerna leda till en utveckling i ämnet.

Grundfakta inhämtas

– Vi hoppas det. För några veckor sedan möttes representanter för de tre kommunerna och de tre flygplatserna. Man kom fram till att en rad grundfakta ska inhämtas. Det arbetet leds av kommundirektörerna och de träffades i onsdags.

Det finns i Skövde, Falköping och Lidköping. Flygplatser alltså. Och alla känner säkerligen till de mångåriga och ofta kritiska diskussioner kring de dyrbara flygplatserna i dessa kommuner.

Men kanske finns det nu en möjlighet att totalkostanden för respektive kommun blir lägre. Detta om det blir något av de nyligen inledda diskussionerna mellan kommunerna som Skövde tog initiativet till.

”Inte vettigt”

Philip Segell (M), ordförande i Skövde flygplats AB, bekräftar att diskussionerna är i gång.

– Jo, det stämmer, men det är inget vi velat gå ut med tidigare, just för att undvika spekulationer.

Diskussionerna bottnar i att många anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att det finns tre flygplatser så nära varandra.

– Vi måste göra något. Det är inte vettigt att ha tre flygplatser på denna lilla yta. Vad kan vi göra i den här frågan, är en av frågeställningarna, säger Philip Segell.

– Finns det ens behov av en flygplats? Spontant är svaret ja, eftersom bland annat företagen Volvo och Kinnarps utnyttjar dem. Men det kanske finns andra lösningar.

Känsligt ämne

Segell ger exempel på vilka möjligheter som finns till samarbete.

– Eventuellt kan det räcka med ett flygplatsbolag för två flygplatser, eller kanske ett bolag och en flygplats. Detta skulle ge en totalt sett lägre kostnad för varje kommun.

Flygplatserna i de tre kommunerna har varit ett känsligt ämne och är kanske fortfarande det i mångas ögon. För ett år sedan öppnades för ett samarbete mellan kommunerna genom SKL, Sveriges kommuner och landsting, med kommunalråden Katarina Jonsson (M, Skövde, och Kjell Hedvall (S), Lidköping, i spetsen.

– Flygplatsfrågan var en av många frågor där mycket handlade om att vi måste agera tillsammans för att stå emot Göteborg.

En utredning tillsattes om flyget men allt mynnade den gången ut i att det fanns svårigheter med att samutnyttja flygplatserna.

Kanske kan de nya diskussionerna leda till en utveckling i ämnet.

Grundfakta inhämtas

– Vi hoppas det. För några veckor sedan möttes representanter för de tre kommunerna och de tre flygplatserna. Man kom fram till att en rad grundfakta ska inhämtas. Det arbetet leds av kommundirektörerna och de träffades i onsdags.