07 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

Kulturstriden går vidare

Hårda krav från kommunen pressar teatern

Osäkerheten fortsätter kring Skövde teaterförenings framtid. I går hölls ett möte mellan föreningens ledamöter och kommunen.

Framtiden är mycket oviss för Skövde teaterförening. I går hölls ett möte mellan några av föreningens ledamöter och kommunens kulturchef Katarina Strömgren Sandh.

– Vi har hela tiden blivit väldigt hårt bemötta, säger teaterföreningens ordförande Per Granbom. Jag är fullständigt klar i vad det beror på: pengar.

Stora nedskärningar

Kulturnämnden sa i november ja till det kritiserade förslaget som Skövde teaterförening sagt nej till. Avtalet begränsar föreningens föreställningar till maximalt 20 per år och 8 digitala visningar på Odéon.

I nuläget hålls ungefär 25 föreställningar varje år och 16 visningar på Odéon. Samtidigt vill kulturnämnden dra ner på kultursekreterarens arbetstid till 20 procent - åtta timmar per vecka. I dag sköter han jobb som motsvarar 50 procents arbetstid.

– De säger att vi ska ta nästa år som ett prövoår, säger Ingvar Kyrkander, vice ordförande i teaterföreningen. Vi hade olika lösningar som vi förhandlade om men kulturchefen gick inte med på dem.

Högre biljettkostnader

Riksteatern vill inte att Skövde teaterförening, som klarat sig i över 30 år, ska läggas ner. Ordförande Per Granbom säger att nedskärningarna leder till färre föreställningar. Vilket i slutändan kan leda till högre biljettkostnader för publiken.

Kulturchefen Katarina Strömgren Sandh tycker ändå att avtalet är bra.

– Vi har haft en diskussion. Sen ibland blir det inte som alla vill, säger hon.

Katarina Strömgren Sand uttrycker att avtalet görs om för att satsa på annat. Själv tycker hon inte att förändringarna i avtalet är särskilt kraftiga.

– Jag tycker att avtalet är positivt för teaterföreningen, kommunen finns fortfarande med.

Känner sig överkörda

Men Per Granbom säger att kommunen inte har några intentioner av att kompromissa.

– Vi har verkligen jobbat på att hitta lösningar men har blivit mer eller mindre överkörda.

Teaterföreningen får ett årligt bidrag av kommunen på runt 197 000 kronor som är kopplat till avtalet. Föreningen måste alltså skriva under avtalet för att få några pengar.

Sätter ni inte teaterföreningen i en svår situation?

– Ja, om de känner att det här avtalet inte är någonting som de vill ha så sätter vi oss ner och pratar. Vi kommer inte att sätta dem på pottkanten på något sätt, säger Katarina Strömgren Sandh.

Men samtidigt säger kulturchefen att avtalet absolut inte kommer att ändras.

Vice ordförande i teaterföreningen, Ingvar Kyrkander, säger att kommunen aldrig varit så här ”spetsiga” i sina direktiv förut.

På tisdag nästa vecka vill kommunen ha ett beslut.

Framtiden är mycket oviss för Skövde teaterförening. I går hölls ett möte mellan några av föreningens ledamöter och kommunens kulturchef Katarina Strömgren Sandh.

– Vi har hela tiden blivit väldigt hårt bemötta, säger teaterföreningens ordförande Per Granbom. Jag är fullständigt klar i vad det beror på: pengar.

Stora nedskärningar

Kulturnämnden sa i november ja till det kritiserade förslaget som Skövde teaterförening sagt nej till. Avtalet begränsar föreningens föreställningar till maximalt 20 per år och 8 digitala visningar på Odéon.

I nuläget hålls ungefär 25 föreställningar varje år och 16 visningar på Odéon. Samtidigt vill kulturnämnden dra ner på kultursekreterarens arbetstid till 20 procent - åtta timmar per vecka. I dag sköter han jobb som motsvarar 50 procents arbetstid.

– De säger att vi ska ta nästa år som ett prövoår, säger Ingvar Kyrkander, vice ordförande i teaterföreningen. Vi hade olika lösningar som vi förhandlade om men kulturchefen gick inte med på dem.

Högre biljettkostnader

Riksteatern vill inte att Skövde teaterförening, som klarat sig i över 30 år, ska läggas ner. Ordförande Per Granbom säger att nedskärningarna leder till färre föreställningar. Vilket i slutändan kan leda till högre biljettkostnader för publiken.

Kulturchefen Katarina Strömgren Sandh tycker ändå att avtalet är bra.

– Vi har haft en diskussion. Sen ibland blir det inte som alla vill, säger hon.

Katarina Strömgren Sand uttrycker att avtalet görs om för att satsa på annat. Själv tycker hon inte att förändringarna i avtalet är särskilt kraftiga.

– Jag tycker att avtalet är positivt för teaterföreningen, kommunen finns fortfarande med.

Känner sig överkörda

Men Per Granbom säger att kommunen inte har några intentioner av att kompromissa.

– Vi har verkligen jobbat på att hitta lösningar men har blivit mer eller mindre överkörda.

Teaterföreningen får ett årligt bidrag av kommunen på runt 197 000 kronor som är kopplat till avtalet. Föreningen måste alltså skriva under avtalet för att få några pengar.

Sätter ni inte teaterföreningen i en svår situation?

– Ja, om de känner att det här avtalet inte är någonting som de vill ha så sätter vi oss ner och pratar. Vi kommer inte att sätta dem på pottkanten på något sätt, säger Katarina Strömgren Sandh.

Men samtidigt säger kulturchefen att avtalet absolut inte kommer att ändras.

Vice ordförande i teaterföreningen, Ingvar Kyrkander, säger att kommunen aldrig varit så här ”spetsiga” i sina direktiv förut.

På tisdag nästa vecka vill kommunen ha ett beslut.